אאא

ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק, יצא להר הצופים שם התפלל לישועת הכלל והפרט, כשהוא צופה לעבר מקום המקדש.

יצוין כי כך נוהג הגרמ"ד מדי חול המועד להגיע להר הצופים, משם הוא צופה לעבר מקום המקדש, ונושא משם תפילה לבניין בית מקדשינו.