אאא

בקריאה מיוחדת, אותה מפרסמים בימים אלו הרבנים המתווים את דרכה של 'הוועדה לטוהר המחנה', מוזהרים ההורים שלא לאפשר בשום אופן לילדיהם לנסוע לבדם להילולת הרשב"י בל"ג בעומר במירון - אלא בפיקוח ובצמוד למבוגר אחראי.

"אל הר מירון מגיעים אנשים שונים מכל חלקי הארץ", כותבים הרבנים, "חלקם גם מעמידים דוכנים למכירות שונות ומזכרות וכדו', והמקום הומה אדם; אשר על כן, רבנים ואנשי חינוך מתחננים ממש, ותובעים בכל תוקף, לפעול במלוא האחריות כדי לא לשלוח בני נוער לבדם למירון".

ל'כיכר השבת' נודע, כי מאחורי קריאה זו של הרבנים לא עומד חשש תיאורטי בלבד, אלא היא מתבססת כל כמה וכמה מקרים קשים שאירעו בשנים עברו, בל"ג בעומר במירון.

כך לדוגמה, בשנה שעברה הותקפה נערה כבת 16 באוטובוס שהיה באזור ה'שאטלים' במירון. במקרה זה, התוקף אותר בעזרת מצלמות אבטחה המותקנות במקום.

כמו כן, היו שהותקפו, אם כי באופן פחות קשה, בשולי הדרך המתפתלת ועולה לקבר, העמוסה באנשים רבים, או סמוך לאוהלים השונים.

הצפיפות בהמתנה ל'שאטלים'. אילוסטרציה (צילום: Sarah Schuman/ Flash90)
הצפיפות בהמתנה ל'שאטלים'. אילוסטרציה (צילום: Sarah Schuman/ Flash90)
הגדלה

בקריאת רבני 'טוהר המחנה', הגר"נ נוסבוים, הגרמ"מ פוקס והגר"ע אוירבך, מפורט היבט נוסף: "ידועה ומפורסמת בכל תפוצות ישראל התקנה החשובה של גדולי ומאורי הדור שליט"א וזצ"ל, בנושא 'נסיעה כהלכה', שגברים יעלו ויישבו מקדימה, והנשים יעלו בדלת האחורית, וברוך השם ההסדר הזה קיים בכל החברות ובכל הנסיעות בארץ, ובפרט בנסיעות הארוכות למירון".

"השנה, ישנם כמה רכבות ייחודיות שנוסעות ממרכז הארץ לכרמיאל; אי לכך הרבנים מבקשים לעורר ולהדגיש, שעל כל אחד ואחד לקחת אחריות על עצמו ועל סביבתו, ולדאוג לכך שתהיה השכינה שורה בין בני ישראל, ושבכל קרון תהיה חלוקה מכובדת וערכית, בין עזרת ישראל לעזרת הנשים".

יצוין, כי הרבנים מדגישים, בהקשר זה: "כמובן שהדברים אמורים להתנהל בצורה וולונטרית, ומרצון - וחלילה לא בדרך שאינה מכובדת ושל כפיה. שהרי כך דרכם של יראי ה' מאז ומעולם, להשפיע אך ורק בדרך של כבוד ושל קידוש ה'".

באשר לדברים החמורים העלולים להיווצר בנסיעה של בני נוער לבדם למירון, להילולא הגדולה, מדגישים רבני 'טוהר המחנה': "והחכם עיניו בראשו, שלא יהיה בוכה על לשעבר".