אאא

על רקע המשא ומתן הקואליציוני והדיונים אודות חוק הגיוס, יוצאים גדולי הרבנים הספרדים, בראשם הגר"מ צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף; הגר"י תופיק, רב העיר ביתר עילית; והמקובל רבי דוד בצרי במכתב נחרץ.

'כיכר השבת' חושף את נוסח המכתב המלא: "מאחר ושוב עומד על הפרק חוק שחלילה יביא לגיוס המוני של בני ישיבות רבים, ובפרט תלמידים חלשים וכיו"ב. וע"פ החוק הצבא וכל גופי השלטון יהיו מחויבים לפעול ולגייס בדרכים שונות ולחצים שונים עשרות אלפי תלמידים חרדים בתוך כמה שנים, היה לא תהיה. ואין שום חכם בישראל שיסכים על זה, ולכן צריכים אנו להתפלל, ולהשתדל, ולהינצל מכל מיני לחצים".

"כולנו מאמינים בני מאמינים, ויודעים שהתורה הקדושה ושמירת מצוותיה, היא הערובה היחידה לקיום עם ישראל וקיום העולם כולו, בגשמיות וברוחניות. ואסור לדחות נפש מפני נפש, ולא להפקיר תלמידים חלשים ח"ו, רק לחזק ולעודד להעלות כל אחד על דרך המלך".

"חובת כל אחד מישראל לעשות כל מה שבידו לבטל רוע הגזירה, וכל מי שיראת ה' בליבו, אנשים נשים וטף, יקרעו שערי שמים בתפילה ותחנונים. וח"ו להיות שאננים בשעה קשה כזו, וצריך להרעיש כנגד זה בכל מה שאפשר".

בנושא נוסף כותבים הרבנים, "גם צריך לעורר ולמחות, נגד מה שהחל להתפשט בשנים האחרונות ביוזמת השלטון, לפתות אברכים לעזוב את לימוד התורה הקדושה ואת חיי המצוות ח"ו, וללכת ללמוד לימודי מקצוע וכיו"ב, ונותנים מלגות ותקציבים לאברכים למשוך ליבם. אשר מלבד מה שבהכרח מביא לירידה רוחנית נוראה, הרי אמונתנו ברורה שרק השי"ת לבדו הוא זן ומפרנס לכל, ולא מכל מיני השתדלויות תצמח הישועה".

לסיום הם כותבים, "והשי"ת יחוס וירחם על שארית הפליטה בארץ הקודש, להסיר מעלינו כל גזירות קשות ורעות".