אאא

מאות מאנשי 'הפלג הירושלמי' בבני ברק התכנסו בתחילת השבוע לעצרת מחאה באולמי 'הדקל' בעיר, נגד חוק הגיוס והמשא ומתן הקואליציוני.

הגאון רבי אשר הכהן דויטש, ראש ישיבת פוניבז', אמר במשאו כי "הכנס הוא אמנם מחאה נגד השלטון, אבל בעיקר זעקה לאחינו, אחינו, שלמדו איתנו באותו בית מדרש, תפקחו את העיניים!".

בדבריו, פנה למפלגות החרדיות ואמר: "נמצאים כעת במשא ומתן הקואליציוני, אנא אל תשרפו נשמות בשביל תקציבים".

הגאון רבי צבי פרידמן אמר בדבריו כי "הדרך היחידה לעשות, היא כפי שכבר הוחלט השבוע במועצת גדולי התורה של הבני תורה, שאין דרך אחרת, רק כמו שר' שמואל אמר תמיד להחזיר את החוק מה שנקרא תורתו אומנותו, שהמדינה התנהלה ככה עשרות שנים, עוד מזמן החזון איש והלאה, זה החוק כמו שהוא, שכולם קיבלו דיחוי וכך היה, כל הפתרונות האחרים מובילים לשמד...".