מרן הגר"ח קנייבסקי, ביום חמישי האחרון  (צילום: Aharon Krohn/Flash90)
אאא

הקפדתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי על חשמל ומים - כשרים בשבת, כפי שהוא מורה הלכה לרבים, הביאה להכרעה מעניינת בסוף השבוע האחרון.

הגאון רבי משה יהודה שניידר, ששהה ביום שישי האחרון במחיצתו של הגר"ח קנייבסקי סיפר, כי לאחר שחרית נשאל הגר"ח קנייבסקי שאלה שהביאה להתבטאות חריגה באשר לשימוש בחשמל כשר בשבת.

הגר"ח נשאל על ידי אחד האברכים, "מרן אמר לאנשים שגרים מחוץ לבני ברק להיזהר מלהשתמש במים ובחשמל בשבת, ולהקפיד שיהיו כשרים לשבת".

האברך הוסיף לשאול: "לגבי מה שהחזון איש אמר שבבני ברק לא יפלו פצצות, האם לגבי זה מי שמשתמש בחשמל כשר מחוץ לבני ברק, דינו כמי שגר בעיר בני ברק?".

הגר"ח קנייבסקי השיב: "זה נכון". לאחר מכן סיפר הרב שניידר, "קיבלתי רשות לפרסם את הסיפור, ולהורות לרבים שמי שמשתמש בחשמל כשר בשבת הרי שידנו כמי שגר בעיר בני ברק, וחלה עליו ברכת החזון איש שלא יפלו פצצות בקרבתו".