אאא

ציונו של ה'אור החיים' זיע"א בהר הזיתים, הפך בשנים האחרונות ליעד מבוקש עבור החפצים בישועה, אך לאחרונה התברר כי לדברי רבים מהמתפללים, המקום מסוגל במיוחד למאור עיניים.

הגאון רבי שלמה געשטטנר, רב שכונת גבעת משה בירושלים, סיפר בשיעורו כי "זה כבר שנים שאני מקפיד לנסוע לציון האור החיים בהר הזיתים, בליל שישי או שישי לפנות בוקר, בכל פעם אני רואה על הציון נסים ונפלאות מעל דרך הטבע".

"והנה שמנו לב לעובדה מפליאה", סיפר הרב, "שציונו של האור החיים הק' מסוגל ביותר למי שיש לו בעיות בעיניים. אינני יודע את המקור לכך, אבל זו עובדה מוכחת".

לדברי הרב געשטטנר, "אנשים שראייתם נחלשה והגיעו למצב של כמעט עיוורון מוחלט, עלו לציונו, בכו שם בדמעות שליש והתחננו כי הם מבקשים ללמוד בספרו, אך הדבר נבצר מהם משום שאיבדו את ראייתם, הם מקבלים על עצמם כי במידה ויתרפאו ממחלתם וישובו לראות כאחד האדם הם ילמדו בלי נדר בכל יום קטע מספר אור החיים.

"בכל המקרים, אחרי שבועיים ימים, הם חזרו לראות כאחד האדם! ואני אומר את הדברים בצורה של בדידי הווה עובדה. אני אישית מכיר שישה מקרים כאלו".

הרב הוסיף ואמר כי "הסגולה פועלת גם על ידי שליח, התקשר אלי יהודי מחו"ל וביקש מאחר וראייתו נחלשה והולכת ונעלמת, ואינו רואה כמעט, שאלך להבטיח בשמו על ציון האור החיים כנ"ל, ואחרי שכבר נקבע תור לניתוח מסוכן בעיניו, אחרי שהתפללתי עליו ואמרתי הבטחתו- הוא חזר לראות כאחד האדם. הרופאים לא האמינו. החידוש שהסגולה פועלת גם על ידי שליח".