אאא

כזכור, בשבוע שעבר יצאה "קופת העיר" במגבית דחופה ומהירה למען פדיון שבויים להציל את האברך שנעצר ע"י שלטונות הכלכלה של פולין, ומסר נפשו כפשוטו לקיים המצוות. המגבית נפתחה לאור מכתבו המפורש של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א  שכתב במכתבו: יש בזה מצוות פדיון שבויים ששכרה מבואר בב"ח ח' ב' וכל העוזרים יזכו במדה כנגד מדה להנצל מכל רע".

בס"ד המוני בית ישראל רחמנים בני רחמנים נענו במהירות למגבית הדחופה שנועדה שלא להפסיד את שעת הכושר, היעד הושלם, עד שביום שני קיבל בית המשפט הפולני את דמי הפדיון והחל בהליך לשחרורו המיידי. האברך שוחרר לביתו היום.  

יצוין כי גם לאחר התשלום, בית המשפט דרש כתנאי לשחרור מסמכים על גבי מסמכים, שכולם חייבים להיות מתורגמים לפולנית באישור נוטריוני, ובעבודת נמלים בערב שבת וביום שני הושלמו והומצאו לידי בית המשפט כמעט כל המסמכים הנדרשים כשהם מתורגמים.

ב"קופת העיר" מודים לכל השותפים במגבית פדיון השבויים, וכן לעסקנים ואנשי החסד שנרתמו להצלתו המהירה, בתקווה שלא נדע עוד שבר ומכאוב במחננו.