אאא

בית משפט השלום בירושלים דחה היום (שני) את בקשת הפרקליטות לתקן את גזר הדין של שרה נתניהו, ולכתוב כי מדובר בהוצאות פרטיות. 

נשיא בית משפט השלום בירושלים אביטל חן דחה את הבקשה והסביר כי "בכתב האישום המתוקן לא מופיעה ולו פעם אחת התיבה 'אורחים פרטיים', מדובר בכל אורחי המעון ללא הבחנה ביניהם".

בבקשת התיקון הבהירו בפרקליטות כי בניגוד למה שצוין בגזר הדין, כתב האישום המתוקן מייחס לנתניהו את העבירה הפלילית של "ניצול מכוון ללא מרמה" רק לגבי ארוחות פרטיות ולא בכל הקשור לאירוחים רשמיים או מדיניים.

"בכתב האישום המקורי מזכירה המאשימה 6 פעמים את התיבה 'אירוחים פרטיים' בדרך כזו או אחרת ('אורחים פרטיים', 'אורחיה הפרטיים' או 'חברים פרטיים'), כאשר הסכום הכולל שהתקבל שלא כדין לפי כתב אישום זה עמד על 359,000 שקלים", כתב השופט אביטל חן.

הוא הוסיף כי "בית המשפט היה רשאי להניח שהפער בין שני כתבי האישום אינו מקרי, ונובע מהמשא ומתן בין הצדדים אשר 'הוליד' כתב אישום מתוקן שאינו דומה כלל לכתב האישום המקורי".

בבקשת התיקון של הפרקליטות נכתב כי בסעיף 2 נכתב: "הארוחות שנצרכו הוזמנו גם, ואולי בעיקר, לאורחיהם של ראש הממשלה ורעייתו. השפים הוזמנו לפי הניסוח של כתב האישום המתוקן, לבשל במקום לאורחיהם של ראש הממשלה ורעייתו.

"אין חולק כי מדובר במעון אירוח רשמי המארח אנשים רמי מעלה בארוחות ערב רשמיות, ואין כיום במרחק הזמן את היכולת להבחין בין הוצאות אלו לבין הוצאות פרטיות אם היו כאלה".

עוד נכתב בבקשה: "כתב האישום המתוקן שהוגש בהסכמה מתייחס כל כולו להוצאות פרטיות, להבדיל מהוצאות שהוצאו במסגרת היות בית רה"מ מעון אירוח רשמי. מדובר בקביעה שאף אין לה בסיס עובדתי בראיה כלשהי שהובאה בפני בית המשפט במסגרת הטיעונים לעונש. אירוחים רשמיים או מדיניים כל אינם מצויינם בכתב האישום (לא המקורי ולא המתוקן) כחלק ממעשי העבירה. בית המשפט יתבקש למחוק את הסעיף כולו שנבע משגגה".