אאא

אמש (שלישי), התקיימה שמחת ה'תנאים', לרגל אירוסי נכדת האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, בת רבי יוסף מאיר רוקח, חתנו של האדמו"ר מסאסוב.

החתן הוא הבחור אלטר ישראל, בנו של רבי דוד וואסרמאן, חתנו של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מספינקא זצוק"ל, בנו של רבי שלמה וואסרמאן, חתן האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל.

השמחה התקיימה בהיכל ה'גרויסע שטוב', שע"י בית המדרש הגדול מחנובקא בעלזא, ברח' האדמו"ר מגור בבני ברק.

בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל רב. בקריאת זכרון הדברים כובד סב הכלה, האדמו"ר מסאסוב.

על השמחה ניצחה מקהלת חסידי מחנובקא בעלזא.