אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, כ סיוון תשע"ט, שבת שלח

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 19:09, יציאה 20:29

תל אביב - כניסה 19:30, יציאה 20:32

מודיעין עילית - כניסה 19:28, יציאה 20:30

אלעד - כניסה 19:29, יציאה 20:31

בית שמש: כניסה 19:11, יציאה 20:31

חיפה - כניסה 19:23, יציאה 20:33

צפת - כניסה 19:29, יציאה 20:31

באר שבע - כניסה 19:27, יציאה 20:29

בעולם (קוראים פרשת בהעלותך):

פריז - כניסה 21:39, יציאה 23:05

לונדון - כניסה 21:06, יציאה 22:37

ניו יורק - כניסה 20:12, יציאה 21:22

אומן - כניסה 20:47, יציאה 22:12