אאא

הכירו, עולם התורה, לשנת תש"פ: כמה בחורים מונה כל ישיבה, כמה התקבלו לשיעור א' ומהם השינויים הצפויים? כך ייראו ב'זמן אלול הקרוב, בעוד כחודשיים בלבד, השיעורים הפותחים את הישיבות הליטאיות הגדולות בארץ ישראל.

גם הישיבות שבאופן עקרוני לא קיימו פעילות רישום כל השנים, ערכו השנה פעילות - חלקם בהסוואה של אברכים מהישיבה שעבדו כרשמים, זאת לאחר שהישיבות הפנימו כי מבלי להעסיק רשמים, שמה הטוב של הישיבה עלול להיפגע ובחורים איכותיים ילכו לישיבות אחרות.

בין הישיבות שהפתיעו השנה - ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק, ישיבת 'שערי שמועות' בבית חלקיה וישיבת 'בית מדרש גבוה' ("פינקל") בירושלים שהפתיעה וסגרה רישום, מוקדם מכולם, עם כ-44 בחורים מצוינים.

מפת עולם הישיבות הליטאי

• ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים - המונה 300 בחורים, התקבלו לשיעור א' 55 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי אריה חדש, רבי צבי ויינפלד ורבי אברהם פוזן. בשנה האחרונה נכנס הרב צבי וילנסקי בתפקיד משיב לבני הקיבוץ דבר שהוסיף לאווירת השטייגען בהיכל בית המדרש.

• ישיבת 'ארחות תורה' בבני ברק – הישיבה מונה למעלה מ-650 בחורים, התקבלו לשיעור א' כ-140 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה - רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר גרבוז, רבי צבי יהודה אדלשטיין, רבי יחיאל קלרמן, ראש הקיבוץ רבי נחום לבה ורבי אהרן אוסטרן. המראיין: המשגיח רבי חזקיהו מישקובסקי ורבי אברהם ויסבלום. בישיבה, בניגוד לעולם הישיבות לא בוחנים לפני חודש תמוז. הישיבה נמצאת בעיצומו של בניית קמפוס מפואר לבית מדרש שימנה 1000 מקומות ובנוסף 500 מיטות לפנימייה אשר נקרא שמה "קרית איילת השחר".

• ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה – הישיבה מונה 380 בחורים, כבכל שנה התקבלו לשיעור א' 68 בחורים על אף הלחץ להתקבל לישיבה מצד עשרות ראשי ישיבות קטנות. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי יגאל רוזן ורבי מרדכי רבינוביץ. המראיין: המשגיח רבי צבי דיאמנט.

• ישיבת 'באר התורה' (גיל) הממוקמת בקמפוס בבית שמש - מונה כ-300 בחורים, התקבלו לשיעור א' כ-60 בחורים. הבוחנים: רבי יעקב משה ליבוביץ ורבי מנחם דויטש כשלאחר מכן עוברים אצל ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי לראיון. השנה הוחלט שלא לעבור את ה-60 בחורים ובכך לא יאלצו לשכן בחורים בדירות וכלל בחורי הישיבה ימוקמו בקמפוס החדש אליו עברה הישיבה לפני כשנתיים בבית שמש. גם השנה מגיעים לישיבה קבוצות מהישיבות המובילות בבני ברק ובירושלים.

• ישיבת 'באר יעקב' מיסודו של רבי משה שמואל שפירא זצ"ל - המונה 180 בחורים, התקבלו לשיעור א' 64 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי דוד יצחק שפירא ובנו רבי שמעון שפירא, המראיין: רבי יעקב זלושינסקי.

• ישיבת 'בית מדרש גבוה' (פינקל) בירושלים - התגלתה כ'הפתעת השנה' בעולם הישיבות ונפתחה בקיץ האחרון עם 60 בני קיבוץ מופלגים וכ-70 אברכי כולל צעירים, פותחת לראשונה את שעריה ל-44 בני שיעור א' שנבחרו מהישיבות המובילות מתוך מאות נבחנים. ההצלחה נזקפת לזכותו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון כאהן והגאון רבי שמואל פינקל אחיינו של רה"י הגרנ"צ פינקל זצ"ל. ייחודיות הישיבה בשיעורים לא גדולים, התמסרות ויחס אישי של הצוות, בסגנון ירושלמי שמור.

• ישיבת 'בית מאיר' בני ברק – הישיבה מונה כיום 200 בחורים וצפויה להכפיל את גודלה בחודש אלול ועקב כך בית המדרש יורחב וישופץ עד לר"ח אלול, הישיבה בעיצומו של בניית בנין 10 קומות פנימיה וחדר אוכל נוסף בקמפוס הישיבה, התקבלו לישיבה לשיעור א' 68 בחורים ולשאר השיעורים 22 בחורים , הבוחנים ר' דניאל גינצבורג ור' בנימין כץ , מראיין ר' ישראל מאיר ויסנשטרן.

• ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק – הישיבה מונה 500 בחורים, התקבלו לשיעור א' 100 בחורים. קיים מגוון רחב של בוחנים: ראש הישיבה רבי ירחמיאל אונגרישר וכן הר"מים רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, רבי ישראל אדלשטיין, רבי נפתלי קופשיץ, רבי טוביה שפירא ורבי יואל מקלב.

• ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – המונה 480 בחורים, התקבלו לשיעור א' 140 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר ורבי שרגא פישהוף, המראיינים רבי שמעון פוחוביץ ורבי יהושע רביץ. השנה הודיע ראש הישיבה על רצונו להקטין משמעותית את שיעור א' כשלא יקבלו יותר מ-90 תלמידים, מנגד הבחורים בישיבה מאמינים שהסיבה שהשיעור בכל זאת לא הוקטן הוא עקב הלחץ הרב להתקבל לישיבה, בנוסף נערכים להרחבת הישיבה לאחר ההצלחה במגבית המצ'ינג שהתקיימה בניסן האחרון.

• ישיבת 'בית שמואל' בירושלים – המונה 80 בחורים, התקבלו לשיעור א' 32 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יצחק עהרנפלד.

• ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה – הישיבה מונה 80 בחורים, התקבלו לשיעור א' 24 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אבינועם פוסטבסקי, המראיין המשגיח רבי שמעון סנדומירסקי, בשנה האחרונה שופצו חלקים נרחבים בישיבה, הישיבה התחברה עם ישיבת 'דברי אמת' בראשות הגר"צ פוברסקי.

• ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק – המונה 150 בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין חתנו של מרן הגראי"ל זצ"ל, והגאון רבי נתן זוכובסקי. המראיין: המשגיח רבי נחום ברנשטיין. בזמן קיץ הצטרף לצוות הישיבה הגאון רבי שרגא ברלין בנו של ראש הישיבה, מה שהוסיף כח ושטייגען רב לישיבה. השנה לקראת אלול הבעל"ט יחנכו את בית המדרש החדש "היכל רבי אהרון לייב" שנבנה ברוב פאר והדר ובימים אלו סיימו את הכנתו.

• ישיבת 'גבעת שאול' בירושלים – המונה 110 בחורים, התקבלו לשיעור א' 25 בחורים, הבוחנים: רבי אליעזר שפירא מראשי הישיבה, והמראיין המשגיח רבי יהודה מנדלסון, יצויין שהישיבה מתייחדת בעבודה על בן אדם לחבירו בדרכו של המשגיח הרב שלמה וולבה זצ"ל.

• ישיבת 'גרודנא' אשדוד מיסודו של הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל – הישיבה מונה 220 בחורים, השנה התקבלו לשיעור א' 46 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגר"מ שמידע. בנוסף בוחנים הר"מים: הר"י ונדרולדה והרמ"י פלס, לאחר מכן עוברים לראיון אצל המשגיח הגרח"י ברינגר.

• ישיבת 'גרודנא' באר יעקב – המונה 450 בחורים, התקבלו לשיעור א' 80 בחורים, כבכל שנה יתחלק שיעור א' לשני שיעורים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי צבי דרבקין ורבי יצחק הקר, והר"מים רבי יצחק פלונצ'ק ורבי חנניה שיף. לראיון עוברים אצל המשגיח רבי ישראל שלום איראם, יצויין כי הישיבה לא מעסיקה רשמים כלל.

• ישיבת 'דרך חכמה' (סילבר) בירושלים – המונה 250 בחורים, רושמת הצלחה, התקבלו 50 בחורים מטובי הישיבות הקטנות, הבוחנים: רה"י הגר"י וילנסקי, והרמי"ם הרמי"ל זק"ש, הר"י גולדשטיין והר"א פרלמן, המראיין: הגר"ב גרילק והרב וילנר.

• ישיבת דעת אליהו (עלזאס) בירושלים - התקבלו לשיעור א' 24 בחורים, הבוחנים ראש הישיבה רבי נפתלי עלזאס, ורבי אליהו וינר, השנה נערכים להרחבת בית המדרש ובנית חדר שיעורים נוסף במבנה הישיבה.

• הישיבה הגדולה בראשות הגר"ח מן ההר - סיימה את הרישום בהצלחה מיוחדת, כשקבוצות של טובי הבחורים מגיעים מהישיבות הפותחות בירושלים, כדוגמת 'קול תורה', 'תפארת התלמוד' ו'אור שמואל'. לראשונה, לאחר לחצים ופניות רבות, יחצו את רף ה-50 בחורים, וכפי הנראה ימונה עוד ר"מ בשיעור א' הקרוב שימנה למעלה מ-60 בחורים. בישיבה נערכים גם להוספת חדרים בפנימיה, לאחר שהישיבה תמנה בעז"ה באלול הבעל"ט, כ-250 בחורים.

'הישיבה הגדולה עפולה' – מונה 170 בחורים, התקבלו לשיעור א' 68 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הרב בלום והרב לנג. המראיין המשגיח רבי בנימין בויאר. בישיבה חנכו בשנה האחרונה קומת פנימיה חדשה עקב גידול הישיבה, וכעת מתחילים בשיפוץ כללי של הישיבה לרווחת הבחורים. יצויין כי הישיבה בשונה מכינוייה ברחוב נחלת עפולה אינה קשורה כבר לישיבת נחלת הלווים.

• ישיבת 'ראשון לציון' (תפארת ישראל) בראשות הגרי"מ דרוק שעברה מראשון לציון לירושלים – התקבלו לשיעור א' 60 בחורים, השנה נמצאים בצל האבל הכבד בפטירת המשגיח הגאון רבי יאיר ישראלי ז"ל. הבוחנים: ראש הישיבה ורבי ניסן גולדברג. המראיין: רבי אשר הוכברגר, הישיבה רושמת הצלחה כבירה ברישום.

• ישיבת 'היכל יצחק' (לנדא) בירושלים - רושמת הצלחה משמעותית, הישיבה מונה 240 בחורים, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. הבחורים נבחנים אצל רה"י רבי ישראל לנדא, רבי אהרון שפריי ורבי נפתלי זינגר, המראיין הרב מרדכי זוננפלד. בשנה האחרונה נבנה בהיכל הבית מדרש ארון קודש מפואר ואף הוכנס ספר תורה להיכל. הישיבה הגיע לליגה הגבוהה בעולם התורה, והתקבלו אליה קבוצות מישיבות לצעירים הנחשבות, קול תורה, תורת רפאל, אמרי נועם וצעירים בבני ברק.

• ישיבת חברון - גבעת מרדכי בירושלים - המונה 1350 בחורים, התקבלו לבחינה 220 בחורים, הבוחנים הם ראשי הישיבה רבי דוד כהן ורבי יוסף חברוני, ראש מערכת הרישום בישיבת חברון הוא הרב ברוך ויסבלום משגיח קטן בישיבה וכן מנהל הישיבה הרב שלמה קרלנשטיין, בשבועות האחרונים נערכים לבניית 2 קומות פנימיה בבנין ב' שבקמפוס הישיבה. השבוע קיבלו כ-100 בחורים תשובה שלילית שלא התקבלו לבחינה, כל השאר יבחנו בחודש הקרוב.

• ישיבת חברון "החדשה" המשתייכת לפלג הירושלמי – הישיבה מונה 100 בחורים, התקבלו 34 בחורים לשיעור א', הבוחן הוא ראש הישיבה רבי שמואל אריאלי, המראיין רבי יצחק יחיאל פרבשטיין, ורבי ברוך דוב גרוזבסקי, יצויין שבנין הישיבה בשכונת בית הכרם צר מלהכיל את כלל הבחורים והנהלת הישיבה בחיפושים נרחבים למעבר למבנה גדול יותר בי-ם.

• ישיבת חכמת שלמה (נויברט) – המונה 120 בחורים, קיבלה 24 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי בנימין דרייפוס, המראיינים המשגיח רבי אברהם אריה לוי, רבי חנוך מונק ורבי יהושע שטרסברג.

• ישיבת 'יד אהרון' בשכונת קטמון בירושלים – הישיבה מונה 115 בחורים, כמיטב המסורת וכמידי שנה בשנה בישיבה התקבלו לשיעור א' רק 24 בחורים כחוק ולא יעבור של ראש הישיבה רבי יהושע אייכנשטיין. הבחורים עוברים מבחן וראיון אצל ראש הישיבה, יצויין שהמשגיח רבי ישראל מאיר המניק והמשגיח קטן רבי אברהם וכטהל מכהנים במקביל בישיבת 'פינקל' בי-ם.

• ישיבת 'כנסת הגדולה' (חברון ר' הלל) בקמפוס המפואר במודיעין עילית – המונה 180 בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחן ר"מ הישיבה רבי שמואל שפירא והמראיין המשגיח רבי יחזקאל פוסרינו. מי שעובר את המבחנים נכנס לבחינה אצל ראש הישיבה רבי יצחק זאב זקס בנו של ראש ומייסד הישיבה רבי הלל זקס זצ"ל. המיוחדות של הישיבה שכלל הבוגרים שולחים את בניהם לישיבה הקד'.

• ישיבת 'כפר חסידים' הוותיקה - חגגה לאחרונה 70 שנה להיווסדה ע"י הגאון ר' נח שימנוביץ מתלמידיו המובהקים של גאון ישראל ר' ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל בעל הברכת שמואל. לישיבה התקבלו לזמן הבא 45 בחורים מצוינים, הישיבה שינתה לאחרונה פניה ע"י הכנסת המשגיח הרה"ג דב שמעון, משגיח בישיבת 'אורחות תורה' כרמיאל, אשר ידוע כאחד מתלמידיו של ר' משה בלוי מתושיה, אשר עשה שינויים ומצליח לנווט את הישיבה בחכמתו הרבה, בסוף החורף נבחנו למעלה מ-90 אחוז מכלל הישיבה על כל מסכת כתובות בהצטיינות מרובה, הישיבה מתייחדת ברוגע ובשלוות הכפר אשר מתווה דרך לבחורי החמד להתעלות בלימוד בלי לחץ ושאון העיר.

• ישיבת "כנסת יחזקאל" בעיר אלעד - בראשות הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר רשמה בשנה זו עליה דרמטית בביקוש כשטובי התלמידים מתדפקים על דלתותיה, לאחר סינון מדוקדק התקבלו לשיעור א' 72 בחורים, הבחורים נבחנים אצל רה"י הגרב"מ אטינגר ואצל הר"מים הגאונים רבי אריה פרידמן ורבי שרגא פייבל שטיינברג.

• ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה – מונה 450 בחורים, לא החלו במבחנים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יהושע ארנברג והגר''ט נוביק. וכן הר"מים רבי דוד מינצר ורבי דוד דויטש, שבוחנים אף הם בשעות הצורך.

• ישיבת 'כנסת יצחק' במודיעין עילית - הישיבה מונה 350 בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי שמעון נוביק. ורבי אליעזר שטיינוז. המראיין: המשגיח רבי יהושע עלזאס.

• ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות – הישיבה מונה 370 בחורים, התקבלו לשיעור א' 90 בחורים, הבוחנים: הר"י כהן, והר"א זליבנסקי, המראיין: המשגיח רבי יהונתן קמפה.

• ישיבת 'מאור יצחק' (חמד) – המונה 250 בחורים, התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקובזון והר"מ רבי יעקב אנגלנדר. לישיבה מתקבלים גם בחורים שלא הצליחו להתקבל לישיבת בית מתתיהו מחוסר מקום.

• ישיבת 'מאירת שמועה' באשדוד בראשות הגר''נ רוזנבלט, הישיבה מונה 120 בחורים, התקבלו לשיעור א' 24 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה, ורבי אהרון כהן. המראיין המשגיח רבי שלמה מרגלית ורבי אריה דוברוב, וכן רבי שמחה רוזנבלום, באלול הקרוב צפוי להיכנס משגיח קטן נוסף.

• ישיבת 'מיר ברכפלד' – הישיבה מונה 650 בחורים, התקבלו לשיעור א' 120 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, הגאון רבי נועם אלון והגאון רבי צבי פרצוביץ. המראיינים: המשגיחים רבי ראובן הכסטר ורבי אליהו גודלבסקי, יחד עם הרב יחזקאל זילבר. השיעור גדל באופן ניכר משנים עברו, בעקבות פתיחת שערי הישיבה לבחורים מישיבות במודיעין עילית ומקומות נוספים, למותר לציין שגם השנה הושם דגש על איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.

• ישיבת 'משכן אשר' בירושלים - הסניף של ישיבת 'יד אהרן', הישיבה מונה 100 בחורים, התקבלו לשיעור א' 22 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יהושע אייכנשטיין וחתנו הגאון רבי צבי שחור. מראיין: רבי יוחנן יעקבס.

• ישיבת 'נחלת דוד' בפתח תקוה – הישיבה מונה 100 בחורים, התקבלו לשיעור א' 28 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי דוד סלומון, ומראיין המשגיח רבי אברהם שפירא. בקיץ האחרון התחיל למסור שיחות בהיכל הישיבה רבי מאיר טוביה פולק. יצויין כי לאחר ההצלחה הרבה במצ'ינג מתחילים בשיפוץ נרחב של הפנימיה תחת ניהול הרבנית סלומון אשת רה"י זצ"ל הנושאת בעול הישיבה.

• ישיבת 'נחלת בנימין' במודיעין עילית – הישיבה מונה למעלה מ- 100 בחורים, התקבלו לשיעור א' כ-25 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי דניאל יעקובוביץ', והר"מים רבי עזרא רוטשילד שמכהן גם כמשגיח בישיבת פוניבז' וכן רבי מאיר פלאי. המראיין: המשגיח רבי אריה נפתלי לנג.

• ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה – הישיבה מונה 250 בחורים, התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: רבני הישיבה רבי אליהו וינקלר ורבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: המשגיח רבי אורי ויסבלום.

• ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי עוצם - הסניף של ישיבת 'ארחות תורה' בדרום. מונה 150 בחורים, התקבלו קרוב ל-40 בחורים לשיעור א'. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין, והרמי"ם הרב אליהו ברוורמן והרב שמואל אנסבכר. המראיין: המשגיח רבי אברהם קוזוקין. הישיבה חנכה בשנה האחרונה בית מדרש חדש ומורחב עקב גידול התלמידים.

• ישיבת 'נתיב הדעת' (קפלן) בירושלים – הישיבה מונה 300 בחורים, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. המראיין המשגיח הרב מתתיהו שטיגל.

• ישיבת 'קפלן החדשה' (דעת אהרון) - שנפתחה בשנה האחרונה במבנה של מוסדות "אורות התשובה" בשכונת הר נוף בירושלים מונה 90 בחורים, כשלשיעור א' התקבלו 50 בחורים, מרבית הבחורים שלא מתקבלים לישיבת קפלן ה'וותיקה' מנסים להתקבל ל'חדשה'.

• ישיבת 'נתיבות החכמה' (וולפסון) בקרית הנוער בית וגן בירושלים הנחשבת להפתעת השנה – הישיבה מונה 700 בחורים, ובישיבה התקבלו לשיעור א' 130 בחורים, מספר קטן יותר משנים עברו. הבחינות והראיונות אצל ראש הישיבה רבי דניאל קלמן וולפסון, הרב מנחם זורייבין והרב בצלאל קרויז, כבכל שנה מופעל לחץ גדול על ראשי הישיבה להתקבל לישיבה.

• ישיבת 'נתיבות התורה – אור יהושע' בבית שמש - מונה 100 בחורים, קיבלה לשיעור א' 30 בחורים, הבוחנים בישיבה הם ראש הישיבה רבי יוסף רובינשטיין, ורבי שלמה ברונר. המראיין המשגיח רבי אפרים אדלר, בשבועות האחרונים התקיים כנס בוגרים מיוחד עם הנהלת הישיבה.

• ישיבת 'סלבודקא' בבני ברק – הישיבה מונה כ-400 בחורים, התקבלו לשיעור א' 68 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה רבי משה הלל הירש, וחלקם עוברים למבחן קצר גם אצל רבי מרדכי כהן. את הראיון עורכים רבני הישיבה רבי שמואל זקס והרב אהרן הירש. לראשונה עבדו הרשמים בכלל הישיבות הליטאיות, ולא רק בישיבות המזוהות עם קהילת סלבודקה שזהו המרכיב העיקרי של הישיבה, מה שתרם למצב זה הנהגתם של ראשי הישיבה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש.

• ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים שבראשות הגרב"מ אזרחי חבר מועצת גדולי התורה – המונה 200 בחורים, התקבלו בשלב זה 22 בחורים, מראיין: רבי חיים אזרחי ורבי יצחק קפלן, בזמן חורף הבעל"ט וייתכן וכבר במהלך החורף צפויה הישיבה לעבור למשכנה החדש שהולך ונשלם בעיר מודיעין עילית.

• ישיבת 'עטרת שלמה' בקמפוס 'שדי חמד' - הישיבה מונה 600 בחורים, השנה התקבלו לשיעור א' 150 בחורים. השנה ניתנה שימת לב יתרה על מספר קטן יותר של בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי שלום בער סורוצקין, רבי אליעזר לוי ורבי מנחם חסידא. המראיין המשגיח רבי יוסף דיוויס. בישיבה עמלים כעת על הרחבת בית המדרש הנוכחי בעוד 1000 מ"ר. הרשם: הרב שלמה גליס.

• ישיבת פוניבז' בבני ברק – הישיבה מונה 1300 בחורים, בישיבה עדיין אין בחינות, והבחינות יתחילו באזור כ"ה בתמוז. לשיעור א' צפויים להתקבל לא פחות מ-300 בחורים. הבוחנים: נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, וכן אצל הר"מים - הגרח"פ ברמן, הגר"ד מילר, הגר"ד לוי והגרי"ש מלר. הבחורים עוברים לראיון אצל המשגיח הרב אליהו קלרמן, בסיום הבחינות נערכת ישיבה בביתו של אמו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן שם משתתפים ראשי הישיבה וחברי מועצת גדולי התורה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי ומחליטים על קבלת הבחורים.

• ישיבת פוניבז' של הגר"ש מרקוביץ - שם גם כמיטב המסורת עוד לא החלו לבחון , הצפי לשיעור א' 160 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ, הגר"א דויטש וכן הר"י זלושינסקי. בימי עומס של נבחנים מצטרפים לצוות הבוחנים גם הר"מים הרי"מ דז'ימיטרובסקי והר"ח הבלין, כמו''כ עוברים לראיון אצל המשגיח הרא''א דסלר. התשובות לנבחנים - בכ"ג בתמוז.

• ישיבת 'קול תורה' בבית וגן בירושלים – הישיבה מונה 380 בחורים, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים, הבוחן ראש הישיבה רבי שלמה שלזינגר.

• ישיבת 'קרית מלך' בבני ברק – המונה 270 בחורים, התקבלו לשיעור א' 82 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה רבי יעקב קארפ, ורבי בנימין רימר מראשי הישיבה, המראיין: המשגיח רבי ישראל הבלין, רבי דוד ליכט. לאחרונה מונה הרב שלמה קרלנשטיין למנהל הישיבה.

• ישיבת 'רבנו חיים עוזר' בבני ברק - בראשות הגאון רבי מנחם צבי ברלין השקיעה השנה רבות ברישום וקבלה לשורותיה כ-47 בחורים לשיעור א' הבא. כמו כן במשך השנה גדלה הישיבה, הן בקיבוץ והן בשיעורים, בעקבות רמת הלימוד שהתייסדה בישיבה בשיעוריו של בנו של ראש הישיבה הגאון ר' יחאל ברלין לבני ש"ג והקיבוץ, שהפכו לשם דבר בעולם הישיבות, וזאת בנוסף לר"מים הוותיקים הגאון ר' ישעיה אדלר והגאון ר' מנחם וולפא. הישיבה מונה כיום כ-180 בחורים כשהגרעין העיקרי בנוי בעיקר מהישיבות המובילות בירושלים

• ישיבת 'רנה של תורה' בכרמיאל - ה'סניף' של ישיבת 'ארחות תורה' בצפון, המונה כ-300 בחורים, התקבלו לשיעור א' כ-90 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אברהם סטוארט, והר"מים רבי משה בונים שכטר ורבי יקותיאל פישל. הבחורים עוברים ראיון אצל המשגיח רבי יוסף פלונצק, ורבי שמעון עמנואל.

• לישיבה הגבוהה בקרית ישיבת ראדין בנתניה - התקבלו 44 בחורים מובחרים לשיעור א'. בשנה שעברה זכתה להצלחה מיוחדת כשבשיעור א' הראשון התקבלו 36 בחורי חמד רבני הישיבה נותנים דגש על לימוד הסוגיות בעיון ובבהירות רבה. הבחורים נבחנים אצל הר"מים הגר"י וניט והגר"י שפירא ולאחר מכן נכנסים לראיון אישי אצל המשגיח, הגר"ש ברוורמן. הבחורים נבחרו בקפידה תוך מתן דגש על בחורים יראי שמיים ממשפחות בני תורה.

• ישיבת 'שטרנבוך' בבית שמש - לישיבה התקבלו 36 בחורים. הבוחנים הם הרב יחזקאל פרבשטיין והרב אליהו שלנגר. כל הבחורים עוברים ראיון אצל הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, אשר משמש בתפקיד ראש ישיבה ומגיע מידי שבוע למסירת שיעור כללי ושיחה.

• ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות - מיסודו של הגר"י מאיר זצ"ל, המונה 170 בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי צבי יהודה גרשנוביץ ורבי דוב לב, המראיין: רבי שלמה צבי פרוכטר ורבי שאול פוסטבסקי, בזמן קיץ הנוכחי נפתח בהיכל הישיבה כולל אברכים לבוגרי הישיבה דבר שהוסיף חיזוק לאווירת הלימוד והשטייגען.

• ישיבת 'שערי שמועות' במושב בית חלקיה – המונה 300 בחורים, התקבלו לשיעור א' 60 תלמידים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אריה שפירא, והר"מים רבי ישראל יעקב פינקוס ורבי יוסף פישהוף. המראיין המשגיח רבי יעקב שטרנשוס. בזמן אלול הבעל"ט צפויים להיכנס להיכל ביהמ"ד החדש 'היכל אברהם יצחק' שנבנה והושלם בימים אלו.

• ישיבת 'תושיה' בתפרח – הישיבה מונה 900 בחורים, התקבלו לשיעור א' 170 בחורים, בשונה מכלל עולם הישיבות רק לאחר י"ז בתמוז יתחילו הבחינות הרשמיות לבחורים שעתידים להגיע באלול. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אביעזר פילץ והרב יעקב שינברג, לאחמ"כ עוברים אצל רבי מנחם בן מנחם, רבי ברוך לוין, המראיין המשגיח רבי דניאל ארנפריונד. סוג הבחינה: אמירת 'חבורה' בפני הרבנים הבוחנים.

• ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד - השייכת לרשת הישיבות של 'ארחות תורה', המונה 700 בחורים, התקבלו לשיעור א' 190 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יעקב סטפנסקי, הר"מים רבי אפרים רוטשילד, רבי אלעזר דוד אפשטיין, רבי רפאל גפן, ורבי חיים יעקב כגן.

• ישיבת 'תורת זאב' שברמת שלמה בראשות הגאון ר' ברוך סולובייצ'יק רושמת הצלחה, מתוך מאות שביקשו להתקבל לישיבה התקבלו לעת עתה כבר 50 בחורים מצויינים מישיבות כמו 'קול תורה', 'שינקר', 'אמרי נועם' ו'עטרת שלמה'. הלחץ להתקבל הוא בגלל הקפדת הנהלת הישיבה לא לקבל יותר משישים תלמידים בשיעור.

• ישיבת תורת משה (ליזרוק) בירושלים - המונה 120 בחורים, התקבלו לשיעור א' למעלה מ-28 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי איסר ליזרוק והר"מים הגאונים רבי שמואל שולמן ורבי פנחס כהן.

בפרק הבא: מפת עולם הישיבות הספרדיות.

  • סייע בהכנת הכתבה: יענקי קצבורג