אאא

מכתבו של הגאון רבי שלמה אנגלנדר, ראש ישיבת בית שמעיה, שפורסם הבוקר כפי שנחשף ב'כיכר השבת', בו הוא מבהיר מדוע הביא לפיצוץ הרישום והחליט לבחון תלמידים מוקדם ממה שסוכם, מעורר סערה.

ראשי הישיבות הספרדיות האחרות זועמים ואומרים: "הקשבנו בקולו של הגרמ"ה הירש שלא לבחון עד י"ח תמוז, ויצא שכרינו בהפסדינו, בסוף מגיע ראש ישיבה אחד שבוחר לעצמו את הבחורים היותר טובים".

בנוסף, ראשי הישיבות מביעים זעם על פרסום המכתב של הגר"ש אגלנדר בעוד שלטענתם הוא אחד נגד מאה ראשי ישיבות, ובניגוד לעמדת ראשי הישיבות, הגר"ג אדלשטיין והגרמ"ה הירש. 

ראשי הישיבות החליטו הפעם, לא לשתוק, ולאחר דין ודברים עלו בשעה האחרונה למעונו של הגאון רבי שרגא שטיינמן שחיזק אותם והורה להם לעמוד איתנים מול הסחף למען המטרה החשובה. 

ל'כיכר השבת' נודע, כי כבר הערב, ראשי הישיבות צפויים להיכנס למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי התומך באיחור המבחנים למניעת הידרדרות רוחנית והמשך השטייגען בישיבות הללו.

"אחרי הגיבוי המוחלט לא יהיה יותר ספיקות ולא יתנו במה לראש ישיבה אחד נגד יותר ממאה", כך אומר לנו רשם מוכר.