אאא

העסקן האמריקאי שיצא נגד הוראת האדמו"ר מגור בנוגע לייעוד הקעמפ בארצות הברית, הגיע לישראל להשתתף בחתונה משפחתית, ובחסידות מיהרו להזהיר: לא למחות באלימות.

בהקלטה ששוגרה טלפונית לכלל חסידי גור בארץ, הם מוזהרים כי אסור למחות באלימות נגד אותו עסקן, ולא להיגרר לאלימות.

בפתח ההקלטה מדבר הרב ישראל פנחס גוטסמן, החבר בוועדה שמונתה על ידי האדמו"ר מגור לעסוק בענייני הקהילה בארה"ב, וחתנו של הרב משה פויגל, רב הקהילה בארה"ב.

"שלום, כאן מדבר הרב ישראל פנחס גוטסמן. ברצוננו להבהיר מסר מהרבנים על ידי הרב ר' אברהם נחמן גוטרמן שליט"א".

בשלב זה של ההקלטה, נשמע הרב גוטרמן, רב בקהילת גור באשדוד ומרבני בד"ץ קהילות: "בנוגע למודעה ואזהרה שפורסמה בשטיבלא'ך בערב שבת קודש, ברצוננו להבהיר ולהזהיר שאסור למחות באלימות ולא להיגרר לאלימות. כל טוב".

הרקע להקלטה, בעקבות הודעת החרם של רבני החסידות בישראל, והחשש בקרב בכירים בחסידות כי יהיו צעירים שירצו לפעול כפי הבנתם, בצורה שאינה הולמת.

גורמים בחסידות אמרו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי בהקשר זה מעניין לציין כי בשנים האחרונות, פועל האדמו"ר בחריפות נגד נושא האלימות, בדגש על מוסדות החינוך שהמלמדים לא ירימו יד על הילדים.

כאשר שגור על לשונו של האדמו"ר הפסוק "כי כאשר ייסר איש את בנו כן ה' אלוקיך מייסרך", שכפי שאדם נוהג עם בנו ותלמידו כך ה' נוהג אתו מלמעלה, ובכך מתריע שלא לנקוט באלימות כלל.