אאא

קהל חסידי ואוהדי בית אשלג שהו בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, במסגרת שבת התאחדות לקהל אנ"ש ותומכי החסידות.

התפילות והסעודות התקיימו בבניין האולפנא במושב.

במהלך סעודות השבת השמיע האדמו"ר דברי חיזוק בעניין שבת קודש ולימוד הזוהר.

ניגון חדש על מילות השיר 'הנה מה טוב ומה נעים',ש הולחן במיוחד לרגל השבת המיוחדת ע"י הבחור יהודה לייב פרקוביץ.

בערב שבת ערך האדמו"ר מעמד 'הדלקה' לכבודו של הרשב"י, לאחר מכן ערך 'חלאקה' לנכדו, בן לבנו הרב דוד אהרן.