אאא

ראב"ד 'העדה החרדית' וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך הגיע היום (שלישי) לביקור במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי לרגל שמחה משפחתית. במהלך הפגישה דיברו הרבנים על חילולי השבת המתרבים לאחרונה בישראל.

הגר"מ שטרנבוך הביע את כאבו בפני מרן על חילולי השבת המתרבים מאוד בתקופה האחרונה והתעניין מה אפשר לעשות בנידון.

מרן הגר"ח השיב לו: "אנחנו צריכים רחמי שמיים, הלוואי שרק הגויים היו מחללי שבת".

הגר"מ שטרנבוך השיב: "יש רחמים ויש רחמים, יש גבול למידה עד היכן אפשר לסבול, אנחנו גם אחראים על חילולי השבת של אחרים".

בהמשך עברו הרבנים לדבר על קדושת השבת. בסיום השיחה חזר הגר"ח על דבריו ואמר שוב: "אי אפשר לשמוע על יהודים שמחללים שבת, שהכל יהיה רק גויים".