אאא

בעקבות החלטת נשיא ביה"ד הגאון רבי דוד לאו, שפורסמה לראשונה ב'כיכר השבת', לעצור הלוויה של אישה, כעונש חריג נגד בנה המסרב לתת גט לאשתו, הסרבן נכנע - לכאורה.

הבעל המעגן הודיע כי יציית לבית הדין ויגרש כדת את האישה שעיגן, ובשל כך הלוויה של אמו תיערך במועד, כפי שתוכן תחילה.

בהודעת לשכת הרה"ר נמסר, כי "לאחר ישיבה של בא כוח האישה ומשפחת הנפטרת בבית הדין, והיות והצדדים נמצאים במדינות שונות ואין דרך להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו".

"בשל כך כעת תובא האשה לקבורה בשעות הקרובות", נחתמה ההודעה מטעם הגר"ד לאו.

יצוין, כי הבוקר עלו אנשי החברה קדישא למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בשאלה מה לעשות עם הנפטרת שקבורתה מתעכבת בהתאם לפסק ההלכתי שנתן נשיא ביה"ד הגדול, והגר"ח השיב מיד: "עשיתם נכון למנוע את הקבורה".

 בביקור בבית מרן הגר"ח. ארכיון (צילום: כיכר השבת)

כזכור, בפסק הדין התקדימי כתבו הדיינים: "לאחר שהבעל מעגן את אשתו כט"ו שנים וגם נשא אשה אחרת על אשתו לפני כחמש שנים, שלא כדת ולא כדין, וכבר נפסק עליו שהוא מסרב ועומד בסירובו לגרש את אשתו לאחר שהיה פסק דין של חיוב גט על פי בית דין של ארצות הברית".

"אנו בית הדין מחליטים ומורים על פי ההלכה דעת תורה - לא להרשות את קבורת אמו בקבר ישראל עד שבנה יגרש את אשתו", הוסיפו הדיינים בראשות הגר"ד לאו.