אאא

מסכת תמורה, דף ל"ד - בעברית: 

 

מסכת תמורה, דף ל"ד - באידיש:  

 

מסכת תמורה, דף ל"ד - באנגלית: 

 

מסכת תמורה, דף ל"ד - בצרפתית:  

 

מסכת תמורה, דף ל"ד - בספרדית: