אאא

ראש ישיבת 'קול יעקב' הגאון רבי יהודה עדס, כתב מכתב מיוחד להצביע עבורת רשימת ג', אולם לא הסתפק בכך ובעצמו ניגש ללוח המודעות בישיבה ותלה את המכתב בעצמו. 

עצם פרסום המכתב אינו מובן מאליו ב'קול יעקב' משום שכמה מערכות בחירות לכנסת בעשור האחרון נמנע ראש הישיבה מלהתערב לאור המאבקים שהתנהלו בציבור הליטאי.

ערב מערכת הבחירות האחרונה (מועד א') קיבל הגר"י עדס בקשה מיוחדת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי אותה העביר לו ח"כ אורי מקלב, הגר"י בתגובה לבקשה הגיע לבית ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק והודיע למרן שר התורה שיעשה ככל שציווה אותו. 

הלילה אמר הגר"י למקורביו שביקשו לחסוך לו את הטרחה ולתלות הם את המודעה בכניסה לבית המדרש של הישיבה "זכיתי במצווה של ועשית ככל אשר יורוך, אז אעשה הכל בעצמי" וניגש ללוח המודעות לתלות את המודעה. 

את המכתב כתב הגר"י עדס אתמול י"ב אלול וזה לשונו:

"לשאלת בני ובוגרי ישיבתנו הקדושה 

בהנוגע לבחירות האמורות להתקיים בשנה זו ביום שלישי י"ז אלול תשע"ט, בהיות ונתבקשתי ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א  שאפרסם דעתי ברבים שיש להצביע עבור יהדות התורה שסימנה ג', מי יבוא אחרי המלך, ויהודא ועוד לקרא, הדבר ברור שצריך לעשות כדברי מרן שליט"א, ופשוט הדבר שאין להמנע" 

מכתבו מצטרף לחתימתו על ה"קול קורא" של מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.