אאא

את הניגון הזה הלחין החסיד הידוע ר' שלום חריטונוב, ששימש שוחט ובודק בעיר ניקולייב באוקראינה. לאחר המהפכה הקומוניסטית נרדף בידי השלטונות, שאסרו את השחיטה הכשרה, ונפטר בטרם מלאו לו חמישים שנה.

הוא נהג להתפלל באריכות, בדרך החסידות, ובתוך תפילתו המעמיקה היו פורצים מליבו ניגונים, ובהם הניגון "הבן יקיר לי". לפניכם ביצועו של יהושע לימוני, במסגרת פרויקט 'צמאה'.