אאא

חסידי ואוהדי בית ברעזאן השתתפו ב'טיש' מיוחד שערך האדמו"ר בבית המדרש טשרנוביל לרגל הילולת זקנו בעל ה'שפת אמת' מברעזן.

המשתתפים הסבו לסעודת הילולא מרכזית, ואף האזינו בקשב רב לדברים שנשא האדמו"ר לזכר זקנו.

לאחר מכן נערך מעמד 'לחיים' קצר וברכת המזון.