אאא

המזגנים נתרמו לבית הכנסת על ידי ענקית המיזוג 'אלקטרה', הראשונה שמחוללת את מהפך הכשרות בעולם טכנולוגיית המזגנים, ומביאה את הכשרות המהודרת ביותר שמאפשרת שימוש במזגנים בשבת ללא חשש חילול שבת ואפילו בגרמא.

כידוע, בבית כנסת 'לדרמן' נהגו בחומרות קפדניות ביותר בנוגע לשימוש בחשמל בשבת. במשך שנים לא הותקנו בו מזגנים. בשנת תשע"א, בעקבות מספר של התעלפויות מתפללים בתפילות ימים נוראים, ניגשו להגר"ח קנייבסקי שליט"א וביקשו אישור להתקנת מזגנים. הגר"ח שבדק את העניין ופסק שמדובר בפיקוח נפש, אישר את התקנת המזגנים, וכן להפעילם בשבת על ידי גנרטור, ובתנאי שהדבר יודגש על ידי שלט מיוחד.

השנה, בעקבות גידול ציבור המתפללים והניסיון להיערך בהתאם, החליטו הגבאים על תוספת במיזוג בית הכנסת. בבית הכנסת בררו על המזגנים הכשרים ביותר והמהודרים ביותר לשימוש בשבת, וכך נבחרו מזגני 'אלקטרה', בעלי התקן שבת מובנה שהם מאושרים לשימוש מלכתחילה ובהידור.

ענקית המיזוג 'אלקטרה', חוללה מהפך בקרב עם מקדשי שביעי, כאשר זיהתה את הבעיה שיש במזגנים המתקדמים טכנולוגית, ומהווים חשש לחילול שבת, ויצרו סדרת מזגנים עם התקן שבת מובנה, שמבטל כל חשש לשימוש בשבת, מבלי שיש צורך להתקין התקן חיצוני או לשנות משהו באיכות המזגן. למעשה, אלקטרה היא היחידה ש'קנסה' סדרת מזגנים שלמה ומוכרת אותו לציבור הרחב עם התקן שבת מובנה.

בנוסף לכשרות בד"ץ מהדרין של הגר"א רובין שליט"א, נושאים מזגני אלקטרה את אישור המכון המדעי טכנולוגי, מיסודו של הגאון הרב לוי הלפרין זצ"ל.

אין ספק כי בבית כנסת 'לדרמן' בחרו במזגנים הכשרים של 'אלקטרה', המזגן בעל ההידורים הרבים ביותר שיכול להוות ערך עבור הידור שמירת שבת. זוהי הבחירה הראשונה של כל מי שמהדר ומקפיד בשמירת שבת כהלכתה.