אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ערך מיד עם צאת יום הכיפורים הבדלה על היין, וכפי המופיע בהלכה, ללכת מחיל אל חיל ולבנות את הסוכה מיד בצאת היום הקדוש, מרן סייע לנכדיו ובני ביתו בסיכוך הסוכה.

את תפילת 'כל נדרי' ומעריב בליל החג התפלל הגר"ח בבית הכנסת לדרמן הסמוך לביתו, ואילו את תפילת שחרית ויתר תפילות היום הקדוש - עד מעריב של צאת החג, התפלל במניין מצוצמם בביתו.

יצויין כי כמנהגו מידי חג, יגיע מרן שר התורה לירושלים בחג הסוכות. 

המסע השנה יהיה ביום שלישי א' דחוה"מ סוכות, תחילה יגיע לבית תלמידו המובהק הגרי"מ דרוק בגבעת שאול וישתתף בשמחת בית השואבה של איגוד בני הישיבות. 

לאחר מכן יגיע לאירוע הקבלת פני רבו בשכונת נווה יעקב בירושלים, שם ישא דברים הגרב"מ אזרחי. 

כמידי חג מגיע מרן הגר"ח קנייבסקי לירושלים לתפילת מעריב בכותל המערבי, כאשר בעבר היה מגיע לבית חמיו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, בשנים עברו הגיע גם לבית מספר נגידים בשכונת רחביה.