אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, שיגר אמש (ראשון) מכתב ניחומים לבני משפחתו של פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל, לנחמם על פטירת אביהם הגדול.

איגרת הניחומים הועברה אמש, לקראת חצות לילה, בידי נאמני ביתו של נשיא המועצת, הרב דוד בן שמעון והרב מאיר פנחס ונמסרה לבניו.

במכתבו, כותב ראש הישיבה: "נצטערתי מאוד לשמע הבשורה הקשה על הסתלקותו לגנזי מרומים של האי גברא רבא ויקירא משיירי כנסת הגדולה צדיקא חסידא ופרישא כמוהר"ר שמריהו יוסף ניסים קרליץ זצוק"ל איש אמת אשר העמיד דין אמת לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא במשך עשרות בשנים לאלפים ולרבבות וזכה להעמיד אחריו בנים ובני בנים ממשיכים בדרכו הטהורה".

את מכתבו מסיים נשיא המועצת בדברי ניחומים לבני המשפחה: "הנני לנחמכם ולברככם שזכותו של המנוח זצוק"ל תגן בעדכם ובעד כל קהל ישראל אלף המגן, ויעמוד בתפילה לפני קודשא בריך הוא שיאמר די לצרותינו ויחיש לגאולינו גאולת עולמים, ויה״ר שלא תוסיפו לדאבה עוד ובבניין ירושלים ננוחם בקרוב בב"א".

בשולי האיגרת הוסיף הגר"ש כהן בכתב יד קדשו את נוסח הניחום הנהוג בקהילות עדות המזרח: "ומן השמים תנוחמו".