אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי עלה הבוקר (ראשון) מיד לאחר תפילת שחרית לקברו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל בבית החיים בני ברק, במלאות שנתיים לפטירתו.

כינוסי זיכרון נערכים בימים אלו בכל רחבי הארץ להספד לזכרו ולימוד מורשתו של מי ששימש אב רוחני למאות אלפים ברחבי הארץ והעולם כולו. 

הערב צפוי מרן שר התורה להגיע לכנסים לזכרו בירושלים בבנייני האומה, ובישיבות 'קול תורה' בבית וגן ו'אור אלחנן' ברוממה. 

במכתב ששיגר אמש לכינוס 'דגל התורה' לזכרו, כתב מרן הגר"ח קנייבסקי: "בס"ד ערב חנוכה תש"פ, אל כבוד רבני ועסקני דגל התורה שהוקם ע"י מרן רשכבה"ג הגרא"מ שך ומו"ח הגריש"א ומרן הגראי"ל זללה"ה

"כבר אחז"ל כל כנסי' שהיא לש"ש סופה להתקיים ואתם נתכנסתם לע"נ הטהורה של מרן הגראי"ל זצ"ל ביום היא"צ שנה שניה עליכם לזכור שמוטל עליכם תפקיד קשה לכווין שכל מעשיכם יהיו לש"ש בפרט בזמנינו אשר הרשעים נשאו ראש ורוצים לעקור את כה"ת כולה וכל העוסקים לש"ש שכרם גדול מאוד שזוכים לבנים גדולי ישראל כמשאחז"ל ר"ה י"ז א' וכמו שאמר הגר"ח מוואלזין ז"ל ויה"ר שנזכה בקרוב לראות שכל הרשעה כעשן תכלה ומלכות זדון מהרה תעקר".