אאא

בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בבני ברק נערך מעמד 'כתר תורה', כאות הוקרה והערכה לכבודם של תלמידי הישיבה גדולה 'מאמר מרדכי' -  נדבורנה, שסיימו את מסכת 'בבא קמא'.

המעמד נערך בראשות האדמו"ר מנדבורנה, ואת דברי הפתיחה נשא הרב דוד פדר, משגיח בישיבת 'קדושת מרדכי' נדבורנה, שהזמין את הגר"ד אלתר לשאת את המשא המרכזי.

בנאומו דיבר הגר"ד על חשיבות לימוד התורה בעיון מתוך שמחה של מצווה במשנת החסידות, ולאחר מכן זכו המשתתפים לשמוע שיחת חיזוק מפי הרה"ג רבי מאיר גריינמן, רב קהילת תלמידי החזו"א.

לאחר מכן נשא דברים הרבי מנדבורנה, ובסיומם ערך את מעמד חלוקת הפרסים לתלמידים המצטיינים.

המעמד הסתיים בריקוד של מצווה לכבודה של תורה.