אאא

תיעוד מיוחד מתוך הדלקת נר ראשון של חנוכה בבית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים, והשנה לראשונה באגף החדש ובשידור חי על מסכי ענק, לתועלת החסידים.

ה'לעכטל' - כך מכונה מעמד הדלקת נר חנוכה בחסידות גור. המעמד נערך מידי יום בהשתתפות האלפים הרבים, והוא מתחיל בסביבות השעה 17:00, עשרים דקות אחרי השקיעה.

בכל יום מימי החנוכה באים החסידים להשתתף באחד או יותר מההדלקות, ולמען הסדר הטוב בחורי החסידות מגיעים לפי תורנות, ושוהים בירושלים למשך יומיים, במהלכם שוקדים על לימודם.

החנוכיה אותה הרבי מדליק, מיוחסת להרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, שבה השתמש במסעותיו הרבות, ומשום כך גודלה קטן יותר מחנוכיה רגילה, והיא נמסרה לידי הרבי כירושה מאביו בעל ה'לב שמחה', שקיבל אותה מהאדמו"ר ה'בית ישראל', שקיבל אותה מחסיד גור שרכש אותה בהון רב מסוחר עתיקות לפני שנים רבות.

חידוש משמעותי נרשם השנה בגור, והוא מקום ההדלקה. בעוד ובשנים הקודמות, הדליק האדמו"ר בדלת המובילה מביתו אל היכל התפילה של בית המדרש, השנה ידליק הרבי באגף החדש, במקום בו נערכו החתונות האחרונות בחסידות, על מנת שכל הציבור יוכל להשתתף במעמד.

בשל השינוי, נבנה חדר מיוחד שיחבר בין דירת הרבי לאגף החדש ועל פתחו ידליק האדמו"ר, כאשר אופן הבניה נעשתה בצורה של דלת בתוך דלת, כפתרון הלכתי מיוחד שיאפשר להחשיב את הדלת ככניסה לבית ולא ככניסה לבית המדרש, כך שהאדמו"ר יעמוד ופניו לקהל כשהמזוזה תהיה בצד ימין.

לאחר ההדלקה, נוהגים שמקהלת החסידות (ה'קאפל'ה') משוררת את ניגון 'מעוז צור', בנוסח הגוראי הידוע.

לאחר מכן האדמו"ר אומר 'שמועס' מיוחד, כאשר בשעת אמירת ה'תורה' האדמו"ר מביט על נרות החנוכה.

בערב שבת ובמוצאיה, מדליק האדמו"ר בביתו.