אאא

לפני כשלושה שבועות, ביום חמישי (12/12/19) התקיימה בחינת לשכת עורכי הדין בדיני מדינת ישראל, בה השתתפו 2,492 מתמחים ומתמחות, אך על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו השבוע, 52% ממשתתפי הבחינה נכשלו בה כשהציון הממוצע עומד על 58.1.

עוד עולה מהנתונים כי 1,368 נבחנים ניגשו בפעם הראשונה לבחינה, ושיעור המעבר שלהם היה 63%. 479 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה, מהם עברו 22% בלבד. 645 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השלישית ויותר, ומהם עברו 36% בלבד.

מדובר בשיעור מעבר נמוך בהשוואה לבחינות הקודמות וזאת למרות השינוי בהנהגת לשכת עורכי הדין.

מאות רבות של מתמחים/ות מלינים על אופיה של הבחינה ועל אופן הענקת הציונים במטלה בכתב שהעמידה אותם בחסר של נקודה או שתיים מציון המעבר.

אריה רביץ, בוגר הקריה האקדמית אונו, אחד מ-2,492 מתמחים שהשתתפו בבחינה ועמד בה בהצלחה, נטל יוזמה על מנת לסייע לעשרות חבריו מספסל הלימודים ולמאות רבות מתמחים/ות נוספים, שכר את שירותיו של משרד עוה"ד י. אמסטר ושות' בירושלים והקים קבוצת פייסבוק שנקראת "עתירת המתמחים 2020".

אריה רביץ מסר בתגובה: "אני רואה את שברון הלב של חבריי שכל מה שמפריד בינם לבין שערי מקצוע עריכת הדין, היא נקודה או שתי נקודות. מדובר בחברים, אשר יחד עמי, הקריבו את משפחתם ופרנסתם במשך כ-4 חודשים שכללו את תקופת חגי תשרי, בעת שהקדישו כ-14 שעות מדי יום ללימוד החומר לבחינה.

"אני מכיר באופן אישי, מתמחים/ות הבקיאים בחומר הנלמד בצורה יוצאת דופן אולם בזמן אמת היה עליהם להתמודד עם בחינה שכללה שאלות איזוטריות, שגויות ואף כאלה שכלל לא באו לידי ביטוי בחומר הנלמד.

"אין בליבי ספק כי בית המשפט יתערב בבחינת הלשכה ויפסול שאלות בעייתיות ושגויות, ככל שהוועדה הבוחנת לא תתעשת קודם לכן".