אאא

מאות חסידי ברסלב חגגו את סיום הש"ס במעמד רב רושם שהתקיים בבית המדרש של החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים.

במעמד השתתפו רבני החסידות ומאות אברכים שהגיעו להשתתף במעמד לכבודה של תורה.

את המשא המרכזי נשא הגה"ח ר' יעקב שלמה מוזסון שדיבר על לימוד התורה מתוך אמונה ועל חשיבות היגיעה בתורה.

לאחר מכן נערך סיום הש"ס ע"י הרה"ג ר' מאיר סירוטה, מו"צ קהילת חסידי ברסלב, שאף נשא דברים בשבחם של גבאי בית המדרש על כך שהם נתנו לו את האפשרות לסיים את הש"ס בפעם הרביעית, ובאמירת הקדיש כובד הרה"ח ר' בנימין זאב קנפלמכר מעמודי התווך ומבאי בית המדרש ברסלב.

לאחר מכן שרו ורקדו המשתתפים לכבודה של תורה, כשבהמשך המעמד נשאו דברים רבנים ומגידי שיעורים נוספים.