אאא

לאחרונה רואים יותר ויותר אנשים מכל גווני הציבור, שנמשכים להכיר ולטעום את קסם החיות של תורת החסידות. הרב אלימלך בידרמן סוחף אחריו רבבות, וספרי חסידות המתורגמים לשפה קלה נמכרים בכמויות. צאו וראו את רמת התפוצה של ספרי התניא המבוארים של האדמו"ר הזקן.

מהו סוד הקסם של תורת החסידות שכובשת לבבות? מדוע רבבות לומדים תורה זו כחמצן לנשמה?

הבעל שם טוב הקדוש - מייסד תורת החסידות, הפיץ בתקופתו חיות חדשה לעם ישראל, חיות שתופסת תאוצה ונותנת 'טעם' של שמחה וגאולה לאדם, ש'אין גלות ואין גאולה - אלא בדעת', דעת שלימה שהיא אמונה אמיתית, וכאן נשאלת השאלה: האם הידיעה והדעת הנמצאות במוחו של האדם - מוחדרות לחדרי ליבו?

אחדות המוח והלב הם 'דעת שלימה' המאירה באדם בצורה של - לחיות למעשה את הידיעות שכבר הכרנו וידענו, ניתן להגיע לשלמות הדעת כאשר מתרגמים את הידע הנרכש לחיים המעשיים, נביא קטע קצר שיתן טעימה למהות תורת הבעל שם טוב הקדוש.

החדרת המציאות האלוקית לליבנו ולחיי המעשה: "ויהיה תמיד בשמחה, ויחשוב ויאמין באמונה שלמה שהשכינה אצלו ושומרת אותו, והוא מסתכל על הבורא יתברך שמו, והבורא יתברך שמו מסתכל בו, והבורא יתברך שמו יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה מחריב כל העולמות ברגע אחד, ובורא אותם ברגע אחד, ובו יתברך שמו מושרשים כל הטובות והדינים שיש בעולם, שבכל דבר יש שפעו וחיותו, ואין אני בוטח ומתיירא רק ממנו יתברך שמו".

כיצד נראים חייו של אדם שחי אמרה זו?

האם וכיצד חיינו יכולים להשתנות אם נפנים את הדברים?

אמונה אמיתית: כדי לחיות בשמחה האדם צריך להאמין באמונה שלמה ש'אין רע יורד מהשמים' כי אין לרע כלל מקור בשמים, וכל הנעשה עם האדם הוא טוב ולטובה, כפי שאנו אומרים: "טוב ה' לכל, ורחמיו על כל מעשיו", והכל מונהג בהשגחה פרטית מדוייקת ומושלמת, אלא שלעיתים הטוב - נסתר, ולכן, צריך לזכור ש"חסד אל כל היום".

השמחה: בכוחה להוציא את האדם מכל הצרות, היא מביאה לאדם ישוב הדעת, וכך הוא יכול להנהיג את המוח כרצונו, להגיע למסקנות הנכונות, ופועל להצלחתו בסייעתא דשמייא.

השכינה אצלו ושומרת אותו: ממש ממש - אמיתי! לא כדמיון מודרך בעלמא! כיצד מרגיש אדם שחי עם שומר 'ראש צמוד' שהוא השכינה? איך האדם יכול שלא לחיות ברוגע שלווה ושמחה כשהוא מוקף בשכינה הקדושה?

הבורא יתברך הוא 'עילת העילות וסיבת הסיבות', 'ואין אתר פנוי מיניה', שהרי "מלוא כל הארץ כבודו" בכל רגע הקב"ה מסתכל ושומר על האדם! בבחינת "ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם?"

ידיעה זו מחיה את האדם ממש, ואינה מסתכמת רק באמירת פסוקי "מן המיצר" בתפילת ההלל, האדם חי בכל רגע מציאות זאת - בפועל ממש, האם יש בחיים הרגשת טעם ומתיקות יותר גדולים מזה?

הבורא יתברך שמו יכול לעשות כל מה שהוא רוצה: בכל מכל כל – ממש! אין לו ח"ו שום מגבלה, כי טבע ומעל הטבע, הם היינו אך אצל ה' יתברך.

חשבנו פעם איך מרגיש ילד לאבא עשיר, שיודע שהוא יכול לקבל כל מה שהוא רק רוצה וחולם? נותר לו רק לפתוח את הפה ולבקש! כך מרגיש מי שחיי ונושם את תורת החסידות.

אם הוא רוצה מחריב כל העולמות ברגע: בניה והחרבת עולמות, זהו רק כוחו של בורא עולם, ו'אין עוד מלבדו'! ואין מי יאמר לו מה יעשה ומה יפעל, שה' אלוקי ישראל מלכותו בכל משלה, האם חשבנו עד כמה מציאות זו משפיעה על חיינו?
הטבע, הברואים והבריאה הם רק שליחי המלך, לעיתים הקב"ה נותן לנו 'טעימה' לכוחו, בדמות איתני הטבע ואנו נשארים חסרי אונים...

לעיתים בורא עולם מכניס מחשבות של גדלות וטרוף לאחד או שניים ממנהיגי העולם, ואין צורך להסביר מה יכול לקרות ברגעים בודדים - הדבר מומחש בעדכוני החדשות...

מה היחס של תורת החסידות ליצר הרע? לעיתים האדם תוהה אם הוא סובל מ'פיצול אישיות', לפעמים - יש לו רצון והתלהבות לעשות רצון ה', ולפעמים - הוא רוצה לעצום עיניים ולהיעלם מעצמו ומהעולם...

לולא ה' עוזרו – לא יכול לו: יצר הרע מנסה כל היום לגבור על האדם, זהו המצב הנורמלי של האדם! ולכן, קיבלנו הבטחה אלוקית "ה' לא יעזבנו בידו".

האדמו"ר הזקן אומר לאדם: תרגע! אתה נורמלי! הקב"ה ברא כך את מציאות חייך, אם לא היית מודע ומרגיש את המאבקים הפנימיים המתחוללים בך, היית - לא נורמלי! למה המאבקים הפנימיים של האדם כל כך מתישים?

 ציון בעל התניא (צילום: יוסף שידלר ומנדל מיש, אולפני CJ)

שתי נפשות פועלות באדם: האדמו"ר הזקן מסביר שבאדם פועלות שתי נפשות ממש, שהם שני ניגודים שתי צרות זו לזו - ממש! באדם שוכנת נשמה אלוקית שהיא "חלק אלוק ממעל - ממש", ובאדם שוכנת גם נשמה בהמית שהתורה מגדירה את מהותה "וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום".

האדם - עפר ואפר: 'עפר' אותיות פער, תראה איזה פערים עצומים הטבעתי בך. אתה גם 'אפר' שאין לו שום שווי, אבל, שים לב - שהמילה 'אפר' היא גם אותיות 'פאר', שהנשמה האלוקית שלך היא 'פאר הבריאה' - אלוקות ממש!

בבקשה תתייחס לנשמה האלוקית שבך בכבוד - אל תשכח אותה - לרגע!

כך עלה במחשבתו של בורא עולם לברוא את האדם - עם קונפליקט פנימי תמידי שיעזור לו להגיע ליעד שבעבורו נברא – רק כך יצליח לממש את יעודו, ודווקא כך!

עימו אנוכי בצרה ובחטא: כיצד יתכן הדבר? האדם 'חלק אלוק ממעל', בכל יהודי יש חלקיק אלוקות, אין לאדם נפרדות בינו לבין בוראו, בעת צרה או בעת נפילה כשהאדם חוטא, הוא יודע שהקב"ה נמצא איתו ממש, כפי שנאמר: "השוכן איתם בתוך טומאתם".

מה המטרה שהקב"ה שוכן איתנו בצערינו ובחטאנו? כדי להושיט לנו יד ולמשוך אותנו מעומק הצער או החטא.

ומה תפקידנו? לדעת שהקב"ה שוכן איתנו בכל מקום, גם בעומק הצער והחטא, להביט לאבא להרגיש את רחמיו וחסדיו, להושיט את ידינו ולהתרומם, שה' איתו עימו ואצלו בכל רגע ובכל מצב - הוא לא עוזב אף יהודי, אף לא לרגע.

תורת החסידות היא חיות שמתחדשת בכל יום: נוכחות ה' שוכנת בקביעות בפנימיות האדם, ממלאה אותו בשייכות ודבקות למקור החיים, הוא חש את אהבתו הגדולה של הקב"ה אליו הגוברת מיום ליום כמעיין מים חיים וזכים.

אהבת ה' לבניו: אומר הבעל שם טוב הקדוש, הקב"ה אוהב כל יהודי כאילו הוא בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנה, כדאי לדמיין ולהפנים אימרה זו, שנאמרה מפי מלאך אלוקים צבאות קודש קודשים.

"אהבתי אתכם אמר ה'": אם תשאלו עד כמה? "אהבת עולם אהבתנו"! אין גבול ומידה לאהבת ה' לכל יהודי ויהודי, כל אחד נקרא: בני אהובי "ישראל אשר בך אתפאר", "בנים אתם לה' אלוקיכם", ואם חטא? ישראל שחטא אעפ"י שחטא - ישראל הוא! ולכן, גם כשהאדם חוטא, הקב"ה לא מוותר עליו.

הקב"ה שולח לאדם רמזים ומחכה שישוב אליו: רמזים 'דקים' או 'עבים', ואם האדם נזכר להרים עיניים לאבא שבשמים - ולחזור אליו – אשריו.

אדם שלא הבין את רמזי הקב"ה הוא מקבל ניסיונות עד למיצוי כח הסבל, עד שנזכר שיש מנהיג לבירה - אחד יחיד ומיוחד, שהוא 'עילת העילות וסיבת הסיבות'! ורק הוא יכול לחולל לאדם ניסים ונפלאות! ולגאול אותו מכל קושי וניסיון.

הקב"ה מקבל את תשובתו של האדם "כי ימינך פשוטה לקבל שבים", אין רצונו של הקב"ה להפחיד את האדם ברשימת הלאווים, העשין והארורין שנכשל בהם, ושיתחיל לדמיין את אש הגהינום שורפת אותו, אלא, "כי לא ידח ממנו נדח".

תורת החסידות מלמדת את האדם, להרגיש שחטאיו מצערים את אביו - שאוהבו אהבה עזה, ענינה של תורת החסידות שקשרי האהבה בן האב לבן לא ינתקו לעולם, כי האהבה לבן היא 'אהבת עולם' – אהבה שאינה ניתנת לעצירה, ולכן, כדאי לאדם לישב דעתו ולחשוב קצת לפני שהוא מתפתה ליצרו הרע...

כל המאמר שלפנינו נבנה מכמה שורות בודדות מתוך - תורת החסידות!

חיות תורת החסידות - ממלא את האדם אור אלוקי אושר ושמחה, אנרגיה עצומה עם מרץ נעורים בכל גיל! אנרגיה שמעלה ומרוממת את האדם לגבהים חדשים שלא חלם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

פלא שהיא החייתה את עם ישראל בתקופת הבעל שם טוב הקדוש? ותמשיך להחיות אותנו עד ביאת גואל, ויש אנשים שאומרים שהיא מהווה עבורם 'תרופה מצילת חיים'?

פלא שקיסמה של תורת החסידות כובשת את העולם? ממש לא! אין פלא! הדבר הובטח לבעל שם טוב הקדוש כאחד הסימנים לביאת המשיח "ויפוצו מעיינותך החוצה..."

פלא שמי שמריח ניחוח זה, מבקש ממנו עוד ועוד? על זה נאמר: "הנה ימים באים נאום ה' והשלכתי רעב ובארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה'".

כל מי שאוהב את עצמו ואת החיים, ויצר הסקרנות התעורר בו, וניחן באומץ! ואינו מפחד לנשום ולטעום את טעם גן עדן - מומלץ בחום! "טעמו וראו כי טוב ה'"...