אאא

האדמו"ר מצאנז - ז'מיגראד השוהה במסע קודש בישראל הגיע להשתתף במעמד כבוד התורה שנערך ע"י החסידים הלומדים בכולל של החסידות, בראשות ראש הכולל הגאון הרב יחזקאל גרינפלד.

האברכים שנבחנו על כל 'חושן משפט' אצל גדולי הרבנים הגאונים הרב משה זאב זורגר, הרב נפתלי נוסבוים, הרב מנדל שפרן, והרב שמואל אליעזר שטרן, השתתפו אף הם במעמד שנערך באולמי בית ישראל בירושלים.

האדמו"ר נשא דברים בשבח הלומדים והמצטיינים, ולאחר מכן נערך ריקוד של שמחה לכבודה של תורה.

בסיום המעמד יצאו החסידים עם הרבי לאתרא קדישא מירון, שם שהו במהלך השבת האחרונה לשבת התאחדות.