אאא

כ"ק האדמו"ר, רבי ברוך אבוחצירא, הבבא ברוך, מספר בשיחה נדירה ובלעדית ל'כיכר השבת', על 'חלום השעון', עליו מספרים במשך שנים בעיר נתיבות ומחוצה לה. 

הראיון המלא, שעסק בגדולתו של אביו, מרן סידנא בבא סאלי זיע"א, יפורסם לקראת 'יום ההילולא', שיחול בהמשך השבוע.

הבבא ברוך סיפר כי: "הרב מרדכי אליהו ע"ה, הראשון לציון, היה מקורב מאוד. מור אבי הקדוש בא אליי בחלום ואמר לי 'שעון פלוני שלי, שנמצא במקום פלוני, תן אותו לרב מרדכי אליהו, ותגיד לו 'כשיגיע המחוג הגדול על הקטן בשעה כך וכך, בשעה 12:00 בצהריים, מעכשיו יתחילו לספור לביאת המשיח, ולקחתי והבאתי לו".

"זה סוד גדול", הוסיף הבבא ברוך ובהמשך הראיון הסביר כי מה שאנו רואים בימים אלו, שמתרחש בעולם, אלו סימנים לביאת המשיח בקרוב.