אאא

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט ממליץ לדחות את בקשתו של השר לשעבר חיים כץ לקבלת חסינות מהכנסת, כיוון שלדעתו לא מתקיימת לגבי כץ אף אחת מארבע העילות המפורטות בחוק חסינות חברי הכנסת.

מנדלבליט הבהיר את החלטתו בכך, שהוא אינו מקל ראש ברגישות הרבה הגלומה בבחינת התנהלותו של חבר כנסת במסגרת הליכי חקיקה כעבירה פלילית, וכי כתב האישום בעניינו של כץ לא נועד להתערב בעבודתם הסדירה של חברי הכנסת ואין בו כדי לשקף כל כוונה לקבוע נורמות חדשות בנוגע לעבודת חברי הכנסת.

לדברי מנדלבליט: "המעשים המפורטים בכתב האישום בעניינו של ח"כ כץ הם חריגים ביותר בנסיבותיהם ואינם תואמים את דרכי העבודה המקובלות בכנסת".

"על כן, קיים שוני משמעותי בין מקרה זה לבין מקרים אחרים של קידום חקיקה ע"י חברי כנסת, כמפורט בעמדה. היועמ"ש מציין, כי חלק מחריגות מעשיו של ח"כ כץ נובע מכך שהם כללו מצגי שווא מרמתיים, בין היתר כלפי חברי כנסת אחרים, באופן אשר היה בו כדי להשפיע על יכולתם של חברי כנסת להפעיל את שיקול דעתם באופן ענייני ועל בסיס מצע עובדתי נכון ומלא".

כזכור, לפני יותר מחצי שנה, כץ הגיש מכתב התפטרות ממשרד הרווחה, אך הוא כתב כי הוא שוקל לבקש חסינות מהכנסת.

במכתב ההתפטרות הכחיש כץ את המיוחס לו בכתב האישום בפרשת המניות, שם נטען כי פעל לקדם אינטרס של חברו איש העסקים מוטי בן ארי וכתב: "בכל פעולותיי במסגרת מילוי תפקידי כשר וכחבר כנסת, פעלתי באופן ענייני ונטול פניות לטובת הציבור - בכלל זה העובדים, הגמלאים ואלו שידם אינה משגת. השליחות הציבורית היא משימת חיי, ולכן אמשיך לפעול למען האזרחים בכל דרך אפשרית".