אאא

כלל חסידי ואוהדי קליוולנד השתתפו בשבת האחרונה בשבת התאחדות והתוועדות מרכזית שערך האדמו"ר בבית מדרשו בעיר רעננה, לרגל ה'יארצייט' לאביו האדמו"ר מסטראנזיץ זצוק"ל.

במסגרת השבת המיוחדת נערך גם מעמד סיום הש"ס שנלמד במסגרת שיעורי הדף היומי בבית המדרש, שיעור אותו ייסד הרבי לפני שנים רבות עבור אברכים ואנשים שעובדים לפרנסתם ברעננה.

במהלך השבת זכו החסידים לראות את רבם כשהוא עובר לפני התיבה לתפילות השבת, ובליל שבת ערך הרבי 'קידוש' ו'טיש' לזכרו של אביו זצוק"ל, בהשתתפות החסידים שהסבו לסעודות השבת במתחם סמוך לבית המדרש שנשכר במיוחד.

בסעודה שלישית נשא דברים בנו של האדמו"ר הרב אורי לייב רוזנבאום, ובמוצאי שבת לאחר 'הבדלה' עברו החסידים להתברך לפני הרבי.