אאא

אבל בבני ברק: הלילה (ראשון) נפטר הגאון רבי נתן דוד פרידמן זצ"ל, מתלמידי החזון איש וממקורבי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, והוא בן 84 בפטירתו.

המנוח זצ"ל, חתנו של הגאון ר' צבי קופשיץ זצ"ל וגיסו של הגר"נ קופשיץ, התגורר במשך שנים בשיכון ויזני'ץ בבני ברק ברחוב אהבת שלום.

בשנים האחרונות הוא סבל מיסורים קשים, והלילה נפטר בביתו בבני ברק כשבתו הגב' שחור זימנה את כוחות ההצלה שניסו להציל את חייו אך ללא הצלחה. 

השאיר אחריו דור ישרים מבורך, זרע ברך ה', נכדים ונינים.

בהלוויתו שתצא בשעה 13:00 מבית הכנסת 'לדרמן' צפוי להשתתף מרן הגר"ח קנייבסקי.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.