אאא

פרשתנו פותחת באירוע חריג בכל קנה מידה "וישמע יתרו" ומביא רש"י מדברי חז"ל, "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק!"

אירועי קריעת ים סוף כמו גם מלחמת עמלק היו ידועים לכל העולם, אך בכל אופן לא היה מי שהשמועה הזו גרמה אצלו לתזוזה מעשית ותעוזה שכזו, ששינתה את חייו לטובה, הוא נרשם בין אותם בודדים שעשו היסטוריה ושינו את העולם! שמו נחקק לנצח ונקראה על שמו פרשה בתורה!

כולנו יודעים, בפרט במציאות הישראלית של ערב בחירות, עד כמה קשה וכמעט בלתי אפשרי להזיז אדם מדעותיו מאמונתו ומקיבועו, וככל שאדם משכיל יותר ובעל מעמד הדבר קשה שבעתיים.

והנה, יתרו, למרות היותו כהן גדול של מדין, נטוע בדיסציפלינה מסוימת של עבודת אלילים, קם ולא התבייש להודות על האמת ושינה את הדבר המהותי ביותר בחייו, והוא מודה בפה מלא ואומר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים". התעוזה, הסיכון והאומץ הרב שהיה נדרש מאדם בגילו ובמעמדו לעשות זאת הינם גדולים וראויים לציון היסטורי. יתרו אף לא חושש לחזור לארצו ומקומו עם הידיעה החדשה שקנתה נפשו. אכן, ראוי הוא יתרו שתיקרא פרשה על שמו.

• • •

נקודה נוספת שכדאי לעמוד עליה, הרי יתרו הכיר היטב את ארץ מצרים, ושומע על דבר הניסים הגדולים המתרחשים לבני ישראל במצרים. הוא שומע על עשר המכות שניתכו על המצרים, על היציאה משעבוד מצרים, על ההרס והחורבן שחוותה ארץ הנילוס, וכל זה עדיין לא גורם לו לקום ולהצטרף לעם היהודי. אך כאשר לפתע הוא שומע על "קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" או אז הוא מחליט להצטרף לעם ישראל ומגיע עם אשתו ובניו למדבר. מדוע?

בדבריו של רש"י טמונה התשובה: "מה שמועה שמע - ובא". בכל הניסים הגדולים שקרו לעם ישראל, יתרו נשאר לשבת במקומו. כשאתה נשאר לשבת - אתה לא מתקדם לשום מקום. כאשר יתרו שמע שמועה ובא - כלומר עשה מעשה, קם ממקומו והגיע למדבר, או אז חל השינוי הגדול בתפיסתו ובחייו.

כאשר יתרו עשה מעשה שכזה, הוא הפך ליועץ הבכיר של חתנו מנהיג האומה - משה רבנו - כאשר הוא מציע לו למנות שרי אלפים ושרי מאות לשפוט את עם ישראל, עד כדי כך שכתוב "וַיִּשְׁמַע משֶׁה לְקוֹל חֹתְנוֹ וַיַּעַשׂ כֹּל אֲשֶׁר אָמָר". משה רבינו קיבל "אישור" מאת הקב"ה לסמוך על יתרו ולעשות "כל אשר אמר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• • •

מסר חשוב ומעשי אנו לומדים מכך לימינו אנו, פעמים ש"שמועה" כזו או אחרת חולפות בסמוך לאזנינו, ובידינו להחליט האם "לשמוע" אותם או להתעלם מהם.

אך יתירה מזו, בבחירתנו להחליט האם "לקום" ולעשות מעשה על פי השמועות הללו.

האם להשאיר אותם כ"שמועה" או כעוד ידיעה חדשותית יבשה, או לתת לה את המקום הראוי, לקום ולעשות מעשה, מעשה כזה שיכול לשנות עולם ומלואו ולהפוך לחלק מהיסטוריה משמעותית ומהפכנית!

העמדות המקובעות שלנו, התובנות שנרכשו, ההרגלים וכדו' גורמים לנו להפטיר כאשתקד, לחיות בקיבעון רוחני כבד ומכביד, כך חולפות להם השמועות על ידינו, להיכנס מאוזן אחת ולצאת מהשניה...

• • •

כל קוראיי הטור הנאמנים כבר שמעו בשבועות האחרונים על המבצע שאנו יוצאים אליו בעזרת השם בתחילת השבוע הבא, ימי ראשון ושני הבאים אלינו לטובה,  ימים של  גיוס ורתימה המוני לטובת הילדים הנזקקים. אך כפי שאמרנו, יש "שמועה", ויש "שמיעה"...

צעד קטן הוא משמעותי ביותר בדרך אל המטרה! צעד שיקבע את העתיד!

דרך צלחה!

שבת שלום