אאא

באבוב:

המוני חסידי באבוב ישהו השבת בעיר בת ים במסגרת שבת התאחדות מיוחדת שתתקיים בראשות האדמו"ר השוהה בביקור בישראל.

לרגל השבת הגדולה נבנה אוהל ענק, שם יתקיימו ה'טישים'. בליל שבת יערוך הרבי את שולחנו בשעה 22:00, ובשבת בבוקר יתקיים 'טיש' נוסף כשעתיים אחרי התפילה.

תולדות אברהם יצחק:

האדמו"ר ישבות בסמוך לציונו של רבי ישעי' מקערסטיר, יחד עם נגידי המוסדות, זאת במסגרת מסע קודש לרחבי הונגריה עם התורמים לטות המוסדות.

במוצאי שבת יערוך הרבי סעודת מלווה מלכה חגיגית.

צאנז:

שמחת העלייה לתורה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הגאון הרב יוסף משה דב הלברשטאם, עם הכלה בת האדמו"ר מסטריקוב, תתקיים בהיכלי רוזנברג בקריית צאנז בנתניה.

לרגל השמחה ישהו המוני החסידים בצלו של הרבי.

קאפיטשניץ:

בבית המדרש דחסידי קאפיטשניץ בשכונת עזרת תורה בירושלים יתקיים בשבת בבוקר מעמד מיוחד של גמר תיקון וחידוש ספר התורה העתיק של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין.

לאחר תפילת שחרית ולפני קריאת התורה יחגוג הרבי עם חסידיו את המעמד בשירה וריקודים, ולאחר מכן יקראו את פרשת השבוע מתוך הספר העתיק.

מיאלען:

האדמו"ר ממיאלען ישבות יחד עם חסידיו לשבת התאחדות מיוחדת באפרת שבגוש עציון, לרגל 'שבת שקלים'.

סלונים:

שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר, נכדה לבנו הרב משה ברזובסקי, בת לבנו הרב ברוך ברזובסקי, תתקיים בבית המדרש של החסידות ברחוב סלנט בשכונת מאה שערים בירושלים.

זוועהיל:

לרגל שבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'יקרא דמלכא' רבי מרדכי מזוועהיל זצוק"ל שיחול ביום ראשון הקרוב, ישהו כלל החסידים בבית המדרש של החסידות בירושלים, ברחוב רפפורט,שם יערוך בליל שבת הרבי 'טיש' מיוחד לזכרו.

לעלוב:

שמחת העלייה לתורה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב מיכאל בידרמן, חתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, עם נכדת האדמו"ר ממכנובקא - בעלזא, בת לבנו הרב יוסף רוקח, תתקיים בבית המדרש לעלוב בשיכון ה' בבני ברק.

לרגל השמחה ישבות האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ בבני ברק ויערוך את ה'טישים' בבית מדרשו ברחוב בן יעקב בעיר.

שענדישוב:

האדמו"ר משענדישוב השוהה במסע מיוחד לקברי צדיקים בפולין, ישבות בסמוך לציונו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק, לרגל הילולת זקנו.

קרעטשניף סיגעט:

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בביקור בארה"ב ישבות בליקווד שבני ג'רזי, שם יערות את התפילות וה'טישים' בבית הנגיד ר' משה יאקאב.

לעלוב בראנוביץ:

שמחת העלייה לתורה לבן הגאון ר' דוד קאפ, בנו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, וראש ישיבת אורייתא, עם הכלה בת האדמו"ר מזוטשקא י"ם, תתקיים בבית המדרש לעלוב בראנוביץ ברחוב רבינו גרשום בירושלים.

רבי אלימלך בידרמן:

המשפיע הרה"צ רבי מיילך בידרמן ישבות באתרא קדישא מירון, יחד עם נגידים מארה"ב.