אאא

דף נא

1. אספרגוס. 2. סכנתא. 3. כוס של ברכה.

א.     הסוג באספרגוס 1. יין יפה ללע''ט, לב עינים טחול. 2. שכר יפה לרמ''ת, ראש מעים תחתוניות.

ב.     נאמר באיספרגוס 1. חי. 2. מלא. 3. מקבל בימין. 4. שותה בשמאל. 5. אין משיחין אחריו. 6. אין מפסיקין. 7. מחזיר למי שנתן לו. 8. רק אחריו בשכר ולא ביין. 9. סומך במינו בשכר ובפת ביין.

ג.      סכנתא 1. ליטול חלוק שחרית מהשמש. 2. נט''י ממי שלא נטל. 3. החזרת כוס אספרגוס לאחר. 4. עמידה בפני הנשים שחוזרות מהמת.

ד.     מה נאמר בכוס של ברכה 1. לכו''ע: הדחה מבפנים. 2. שטיפה מבחוץ. 3. חי, ומוזגו בברכת הארץ. 4. מלא, וזוכה לנחלה ולב' עולמים. 5. וי''א אף עיטור, בתלמידים או נטלי. 6. עיטוף, בטלית או סודר. 7. נוטל בב' ידיו, משאו ידיכם קדש. 8. נותן לימין ואין לשמאל לסייע. 9. מגביה טפח, מכוס ישועות אשא. 10. נותן בו עיניו, שלא יסיח דעתו. 11. משגר לאשתו, כדי שתתברך. 12. אין מסיחין, בכוס ברכה, או פורענות של זוגות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     תוס' 1. מעיקרא גברא לא חזי לברך, לרש''י בעל קרי בד''ת ולתוס' בגר ולכן תמיד מברכין אחרי הטבילה והנטילה. 2. סיוע שמאל לימין, בכוס גדולה או בברהמ''ז ארוכה. 3. שומע שסח יצא דיעבד, ובשעת הברכה לא יצא.

הדרן עלך פרק שביעי- שלשה שאכלו

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    סוגי אספרגוס ולמה מועיל (2)

ב.    הדברים שנאמרו באספרגוס (9)

ג.     הדברים שהם סכנתא (4)

ד.    הדברים שנאמרו בכוס של ברכה (12) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com