אאא

סכנה מיידית ומוחשית: משטרת ישראל יוצאת היום (שלישי) באזהרה מיוחדת מפני שימוש בצעצועים מסוכנים ובימים הקרובים תאכוף את הנושא ביתר שאת.

בשנים האחרונות נכנסו מיני נפצים שונים שמלבד זה שבפיצוצם הם מרעישים ישנה גם סכנה מוחשית לאברי הגוף לחיי אדם. בשנה שעברה אישה הפילה את עוברה כתוצאה מתבהלה שנגרמה מפיצוץ נפץ בקרבתה ועשרות רבות של ילדים שהפעילו את הנפצים סבלו וסובלים עד היום מפגיעות קשות בעיניים ובאצבעות הידיים.

ההגדרה של צעצוע מסוכן - לפי החוק:

  • עלול לגרום לנזק גופני.
  • מחקה או מדמה נשק אמיתי.
  • עלול לסכן את בריאות הציבור או לגרום להטרדה, בהלה, גירוי ודמע.

דוגמאות לצעצועים מסוכנים:
צעצועים הדומים לנשק אמיתי, חזיזים, נפצים, טילים, שרקנים זיקוקים, כוורות מכל סוג שמתעופפים ואו נייחים, תרסיסי סירחון, כל חפץ או פריט המכיל אבקת שריפה שחורה או חומר נפץ אחר לרבות גם צייני לייזר מסוג 3-4.

לעומת זאת מה שמותר גם הוא מוגדר בחוק: בראש ובראשונה הם חייבים להיו צעצועים המסומנים על פי חוק בעברית, כולל, פרטי: יצרן, יבואן, הוראות שימוש, אזהרות והגבלת גיל, המאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.

והנה מספר דוגמאות: קפצונים (פיקות) מנייר או מפלסטיק – לאקדחים המסומנים כדין לרבות הוראות אזהרה, חזיז "שום" מוטח בקרקע, זיקוק דינור ליום הולדת עד קוטר בסיס 2.5 ס"מ גובה 18 ס"מ, זיקוק מוחזק ביד הפולט ניצוצות קוטר 3 מ"מ אורך חומר פעיל 8 ס"מ, אקדחי קפצונים שהקנה חסום בפקק צבעוני (אדום) באישור מכון התקינה.

משטרת ישראל ופקחי משרד הכלכלה והתעשייה מבצעים פעילות אכיפה כנגד מוכרי הצעצועים האסורים על מנת לצמצם עד כמה שניתן את התופעה המסוכנת והפסולה, ולמנוע את הפגיעה המסוכנת בהפעלתם של אותם אמצעים. בימים הקרובים תאכוף המשטרה את הנושא ביתר שאת.

משטרת ישראל קוראת להורים למנוע מהילדים והנערים להשתמש באמצעים מסוכנים ולנתב אותם רק לאותם אלו המותרים על פי החוק.

על מנת למנוע סכנה ועוגמת נפש מהנערים ומבני משפחותיהם יוצאים הרב הראשי למשטרת ישראל נצ"מ הרב רמי ברכיהו ורבני משטרת ישראל בקריאת קודש להורים לרבנים ולמחנכים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"בהתקרב ימי הפורים הבעל"ט אנו רואים חובה קדושה לחזור ולהזהיר את הציבור לנהוג בכל כללי הזהירות על מנת ששמחת פורים תהייה כהלכתה. לצערנו הרב אנו שומעים עדויות מאנשי המשטרה והחירום על היקף המקרים הקשים שהתרחשו בתקופה זו. על כן באנו לעורר על מצוות עשה חמורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולהודיע בשער בת רבים על חובת הזהירות.

"ובכלל זה יש להזהיר גדולים על הקטנים בכל הנוגע לסיכונים הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי משחית כדוגמת נפצים למיניהם, ומלבד הסכנה הכרוכה בעצם השימוש הרי שזה גורם לבהלה ובלבול אצל הציבור וגרמו לפגיעות קשות רח"ל, ובנוסף יש בזה עבירה פלילית ומצווה להרחיק ולהזהיר מפני המכשול (כמובא ברמב"ם הל' רוצח ושמירת פי"א ובשו"ע סי' תכז) ולפנות לגורמי החוק במידה והתברר דאינשי דלא מעלי מתעסקים בהפצת נפצים לסוגיהם.

"בנוסף מן הראוי להזהיר משתיה מרובה אצל הבחורים הצעירים לרבות נהגים, שגרם למקרים של סכנת נפשות ופגיעות של ממש. חובה עלינו לעמוד על המשמר ועל הגדולים להשגיח ולעמוד על המשמר, ודבר זה מחובת שמירת הגוף והנפש.

"ואנו מגלים דעתנו ברבים שהמתרשל ומעלים עין מדברים אלו הרי זה מסייע בידי עוברי עבירה ועובר על מצוות עשה חמורה של "ונשמרתם מאוד לנפשותכם" ו"לא תעמוד על דם רעך" שכל מצוות התורה נדחו במקום פיקוח נפש ובוודאי הדברים האמורים בזה. ויה"ר שימים אלו אשר נהפכו מעצב לשמחה ומאבל ליום טוב יהיו נזכרים ונעשים כהלכתם ובכך נזכה לתשועת עולמים".