אאא

"אסור להתחפש לחולה קורונה", כך פסק הגאון רבי מרדכי הלוי שוורצבורד, המשמש כמורה הוראה ב'נאות שמחה' בעיר מודיעין עילית. מנגד, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חב רהמועצת, פסק שבתחפושת אין איסור כי כולם יודעים שזה תחפושת בלבד, ואין בזה מיעוט כבוד שמים.

הרב שוורצבורד נשאל: "הגננת בגן של בתי רוצה להכין תחפושת לילדות, של סינים חולי קורונה עם מסכת בידוד על הפה מחשש הידבקות. האם הדבר ראוי, להתחפש לחולה?".

"אין להתחפש לחולה", הסביר הרב ונימק כי "במשנה בסוף פאה מבואר שמי שאינו סומא ולא פסח ועושה את עצמו כאחד מהם, סופו שיהיה כזה. ואף ששם מדובר במי שמרמה בכדי שירחמו עליו לתת לו צדקה, אך גם בלי לרמות בצדקה מבואר בגמרא ברכות (דף ס.) שלא יפתח אדם פיו לשטן, לכן יש להימנע מתחפושות כאלו".

הרב חתם ובירך כי "וכל המחלה אשר שמתי וגו' לא אשים עליך כי אני ה' רופאך".

על המשנה בפאה שציטט הרב, נשאל הגאון רבי יצחק זילברשטיין: "ויש להסתפק לפי זה האם מותר בפורים להתחפש לזקן שהולך עם הליכון וכדו', או שגם על זה יש לחוש למה שכתוב במשנה פאה?".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב זילברשטיין השיב כי "בתפארת ישראל (ס"ק נא): ביאר שמדובר באחד שעושה את עצמו בעל מום, שרוצה שירחמו עליו ויתנו לו צדקה. ואפילו כשהוא באמת עני, אומרת המשנה שייענש, משום שממעט בכבוד שמים, כי על ידי מעשיו, רואים כולם שכאילו ה' יתברך ברא בעל מום נוסף בעולמו. והרי הרואה בריות יפות, צריך ליתן שבח לשמו יתברך (ברכות דף נח ע"ב). ואם כן זה שעושה עצמו נכה וכדומה, הרי הוא כפוי טובה, וממעט בשבחו של הקדוש ברוך הוא.

"למדנו אפוא, שקיים עניין שבריותיו של הקדוש ברוך הוא לא יהיו בעלי מומים חלילה, אלא יהיו נאים, ובכך יתרבה כבוד שמים.

"וכיון שהטעם שאם עושה עצמו כאילו הוא בעל מום, יש בזה מיעוט כבוד שמים, אין איסור בתחפושת כי כולם יודעים שזה תחפושת בלבד, ואין בזה מיעוט כבוד שמים".