אאא

מחלוקת בטבריה בין רבני העיר כיצד לנהוג מול מחלת הקורונה והוראות משרד הבריאות. רב אחד אומר לסגור על מנעול ובריח את כל בתי הכנסת, רב שני אומר להותיר אותם פתוחים ורק לחלק את המניינים.

תושבי טבריה הופתעו הבוקר (חמישי), ממכתבו החריף של הרב הראשי, הגאון הרב משה צבי בוחבוט שקרא לסגור על מנעול ובריח את כל בתי הכנסת בעיר, המכתב התקבל בדאגה, והם דרשו לברר זאת לאור העובדה שהנחיות הרבנים הראשיים לישראל ומשרד הבריאות לא דורשות בשלב זה את סגירת בתי הכנסת ואין איסור להתכנס 10 מתפללים במרחק מתאים ולהתפלל. 

"עקב המגיפה הנוראה העולמית שניחתה על העולם כולו ועל יושבי ארץ ישראל, הוציא משרד הבריאות הנחיות ברורות כיצד יש להתנהג במצב זה. חובה מוחלטת להישמע לכל ההוראות, ובעת הזאת הוא מצב של פיקוח נפש ממש הדוחה כל התורה כולה, אשר על כן:

א כל בתי כנסת בעירנו יש לסוגרם לאלתר על מנעול ובריח עד להודעה חדשה.

ב. בשבת הקרובה ניתן יהיה לקיים מנין עד עשרה אנשים בלבד, ברחבת בית או בנין, ולהביא ס"ת לשם, ויכינו ארון לכבודו. וכל זה בתנאי שיישמר מרווח של שני מ' אחד מהשני, כפי ההנחיות. ואם אי אפשר לקיים תנאים אלו יתפללו ביחידות כל א' בביתו.

ג. אין חובה לקריאת התורה כאשר מתפללים ביחידות, ומכל מקום טוב לקרוא מתוך חומש את הפרשה, ואת פרשת החודש.

ד. בימי החול ניתן להצטרף ולשמוע קדיש וקדושה וברכו דרך ערוצי הקודש.

ה. אמרו חז"ל: דבר בעיר כנס רגלך. והוא זמן של חרון אף בעולם. ולכן אין לטייל ברחובות, אלא להיכנס ולהתכנס בבתים. ויש לזעוק ולהתפלל אל השי"ת שירחם על עמו ישראל, וירבו באמירת תהילים, ולהתחזק בשמירת השבת, ובלימוד תורה. ונזכה לגאולה השלימה ולביאת משיח צדקנו שיתגלה בקרוב בימינו", פוסק הרב בוחבוט במכתבו.

מנגד, הרב אברהם דוב אוירבך, שנדרש לדבר על ידי התושבים פרסם מכתב מרגיע יותר ופסק במכתבו, כי "לנוכח התפשטות מחלת הקורונה, שלפי הכלל של משרד הבריאות ראוי שלא יתאספו הרבה אנשים במקום אחד בצפיפות, חייב שכל ביה"כ שיש ציבור גדול, לחלק את התפילות למניינים בזמנים שונים וחלילה וחס מלזלזל בזה".

זקנים ואנשים עם בעיות רפואיות לא חייבים להתפלל בציבור, וראוי שיתפללו בבית, ונצפה לישועת ה' שתבוא במהרה והמצב ירגע לטוב", פסק הגרא"ד אוירבך כשלמעשה הוא מורה כי ניתן להסתמך על הוראות משרד הבריאות ולא להחמיר עליהן.