אאא

עוד שעות ספורות יחל מעמד התפילה ששנים רבות לא היה כמוהו. מקובלנו מרבותינו שתענית ציבור נקבעת רק בעיתות צרה או מלחמה, והנה אינה ה' לידינו נסיון שלא היה כמותו מאז שחר ההיסטוריה, מגיפת הקורונה שרבים חללים הפילה ומאיימת על כלל העולם ובפרט על אחינו כל בני ישראל בכל מקום שהם.

להעברת שמות בני משפחתך לתפילה ולרפואה שלימה כנסו לכאן>> 

בצעד נדיר הכריז רבן של כל בני הגולה כי מפאת חומרת המצב יקבלו עליהם כל מי שיכול תענית עד חצות ומתוך התענית תיערך תפילת יוכ"ק בערב ראש חודש המסוגל לישועות  - ראש חודש ניסן. ויהי בעלות המנחה תעל שועתינו לפני בו"ע "ותעצר המגיפה"!!

כיכר השבת יעביר את המעמד בו ישתתפו גדולי ישראל בשידור חי מבית מרן שר התורה.

במעמד יוזכרו שמות אחב"י לשמירה, הגנה ורפואה על ידי המשתתפים בראשות שה"ת. עדיין ניתן למסור שמות למעמד בלחיצה כאן>> 

סדר היום:

12:00 - יום כיפור קטן כשלפני התיבה יעבור מרן הגר"ש גלאי שליט"א

12:30 - מנחה

12:45 - פרקי תהלים ואבינו מלכנו

12:50 - "סדר "אל רחום שמך" כפי שתיקן הגרע"א זצ"ל בעת המגיפה- ע"י מרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א בנו חביבו של רשכבה"ג מרן שליט"א

12:55 - יהי רצון שאחר אמירת תהילים ע"י מרן הגר"י הלל שליט"א

1:00 -  פיטום הקטורת

שמות לתפלה המיוחדת ניתן להעביר לקופת העיר באתר קופת העיר>>

רבבות אלפי ישראל יוכלו להצטרף לתפלה בקו המיוחד של קופת העיר שיהיה ניתן לשמוע בו את התפלה 03-3062136

כמו כן שידור חי ממעמד התפילה יועבר כאן באתר בכדי שרבבות אלפי ישראל יוכלו להשתתף  - מהרו ומיסרו את שמותיכם לתפילה>>