אאא

בעקבות התפשטות נגיף ה'קורונה', הגאון רבי אשר אריאלי, ממגידי השיעורים המפורסמים בעולם ומרבני ישיבת 'מיר', יצא בדברים נוקבים על המצב.

"לא יודע למה באה הפורענות אבל לחזור בתשובה חייבים", פתח הגר"א אריאלי את דבריו, "יש כלים שדרכם אפשר להגיע לכל הטומאות שבעולם, זה הסמארטפון. זה התחיל אצל הגויים והגיע גם למחנה שלנו. זה כבר נהיה 'הותרה', אנשים לא מתביישים בזה. זה כלים של טומאה שיכולים להביא לעבירות החמורות ביותר. זה מרידה בקב"ה. זה כלים שהם היפוך תשובה, היפוך רצון ה'".

הגר"א הוסיף לדבר בחריפות נגד החזקת אותם מכשירים: "זה כלים שמביאים לחטאים חמורים, זה מקלקל את הבית ומביא צרות לבית. בזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. צריך להשליך את הכלים לפח, לשבור אותם. אישה יכולה הרבה מאוד לעזור בזה. אסור שילדים יראו דברים כאלה. זה כלים שהם טריפה".

עוד הוסיף ר' אשר למנות את הדברים הצריכים חיזוק: "עניין הבן אדם לחברו. כמה צריך להתחזק בזה שיהיה תמיד אהבה ואחווה שלום ורעות. גם אם יש חילוקים בענייני ממון זה לא סיבה שיהיה ריחוק ביניהם. הקב"ה עשה לנו פורענות כזו נוראה של פירוד צריכים להתרחק אחד מהשני.

"לא יודע על איזה חטא זה בא. יש כאן קריאה מהקב"ה - תראו איך נראה פירוד. לא רק לתת צדקה, לחשוב על השני ולהתאמץ לחשוב איך אפשר לעשות לשני הרגשה טובה יותר".