אאא

בימים אלו, כאשר אנו בעיצומו של משבר הקורונה, לצד העובדה שחל איסור לצאת מהבית ועל כל משפחה לערוך לבד את ליל הסדר, מגיש 'כיכר השבת' שו"ת מיוחד של הגאון רבי אלעזר שטרן, חבר בד"ץ קהילות, עם שלל הלכות אקטואליות לימים אלו.

בענין מצות ביעור חמץ ונקיון הבית

א. נשים צדקניות, שהשנה קשה להם לנקות הבית כבכל שנה, עקב הקושי שהילדים והמשפחה בבית, יוציאו את החמץ ע"י העברת היד בכל הארונות שיכול להיות שפתחו אותם במהלך הסעודה להוציא מהם דברים, או ארונות שיד ילדים ותינוקות יכולה להגיע אליהם.

ארונות עליונים שמאוחסנים שם דברים עונתיים, שאין שכיח שפותחים אותם בשעת הסעודה, ואין יד ילדים ותינוקות מגעת לשם, אין בהם חובת בדיקה.

ב. אין חיוב לפתוח ברגים בתנורים ובכיריים שלא משתמשים בהם בפסח, אף אם יכול להיות שמונח שם חמץ. ואחרי נקיון של הוצאת החמץ שבעין, מכסים אותם ומכלילים זאת בשטר המכירת חמץ, ומבטלו בלבו ודיו.

הגעלת כלים

א. לפי המציאות היום, אין חיוב להגעיל כלים חדשים, כי אין שכיח שומן של איסור בכלים החדשים. ולכן בתקופה זו, שנמנעים כמה שאפשר לצאת מהבית ללא צורך, אפשר להקל בזה אף לכתחילה למהדרין.

אולם, כלים שחייבים בטבילת כלים, יש להטביל לפני השימוש. ויטביל עם כפפות על ידיו, וישטוף הייטב אח"כ עם חומר ניקוי. ובמקום דוחק, שאין יכול לעשות גם את זה, ישאל לחכם מה ניתן לעשות.

ב. אין לשלוח קטן להטביל כלי שחיובו לרוה"פ מדאורייתא, כמו "כלי מתכת", כיון שאין לקטן נאמנות, אלא א"כ יש גדול שמעיד שהקטן הטביל את הכלי כדין, אולם "בכלי זכוכית", בשעת הצורך, ניתן לסמוך על קטן, כיון שחיובו לכו"ע רק מדרבנן.

ג. גם הנוהגים שלא להשתמש עם כלי פלסטיק חד פעמי, מחומרות דפסח, בשעת הצורך כשיש בבית מי שצריך לבידוד ויש לשמור את כליו בפני עצמו, ניתן להשתמש בכלי פלסטיק, ואין צריך לזה התרת נדרים, כי במקום חולי בוודאי לא קיבלו עלייהו.

 הגעלת כלים, בשנים קודמות (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

ד. ניתן להגעיל כלי חמץ גם בבית, לפי הדרך דלקמן:
1. אחר הנקיון וכו' לא ישתמש עם כלי החמץ 24 שעות.
2. ייקח כלי גדול [עדיף כלי של חמץ ] נקי, שלא השתמשו בו בחמץ במשך 24 שעות, וירתיח בו מים עד שיעלה בועות, ובעוד המים מעלים בועות יכניס בתוכו את כלי החמץ. אין צורך להכניס את כל הכלי בבת אחת, אפשר להכניס ולסובב הכלי ביד, שהמים הרותחים יגיעו לכל צדי הכלי.
3. אח"כ ישטוף כלי החמץ במים קרים.
4. באם מגעיל בכלי של פסח, לכתחילה ישפוך את מי ההגעלה, וימלא שוב הכלי במים, וירתיח שוב את המים וישפוך.
5. כלים שתשמישם באש, כמו חצובה, ידליק להבה גדולה, ויעביר את הכלי תחת האש, שיהא בכל מקום כחצי דקה, ולכתחילה יש לכסות את החצובה בניר כסף.
6. הכשרת פלטה של שבת: אחרי הנקיון היטב, ירתיח את הכלי בחום המרבי שלו כ 20 דק', ולאחמ"כ יכסה עם נייר כסף עבה.

ה. הכשרת מיני בר: אם יש חשש שבמשך השנה השתמשו עם ברז המים החמים למאכלים, אזי אחרי הנקיון ירתיח את המים, ויפתח את הברז של המים הרותחים, וגם ישפוך עליו מים רותחים מלמעלה, ומן ההידור שגם אח"כ ידביק דבק על ברז מים החמים, וישתמש רק במים הקרים שבמכשיר זה.

ו. הכשרת כירים של אינדוקציה: אחרי הנקיון, והשבתה למשך 24 שעות, ירתיח סיר עם מים על הכירים [ובכך יתחמם כדרך שימושו] ואח"כ יערה את המים הרותחים על המשטח, ויכסה את המשטח עם משטח סיליקון, ובכך יוכל להשתמש עם כירים אלו לפסח. ראוי לקחת מראש כמה משטחי סיליקון, בכדי שתהיה אפשרת להחליף בימי החג למקרה הצורך.

הדרכים למנות הרב לשליח למכור החמץ

א. שטר "הרשאה", שממנים את הרב למכור חמץ, הוא רק כתב שליחות שממנים את הרב למכור את החמץ לנכרי, ולהשכיר את המקום שהחמץ מונח שם לנכרי, [ולא כטעות הנפוצה אצל הרבה "שמוכרים" את החמץ לרב].

ב. וכיון שמעיקר הדין "שטר שליחות" אין צריך קנין, כמבואר בשו"ע, וכל הקנין שעושים הוא רק משום ההידור, לכן מועיל אף לכתחילה למהדרין, למלא כתב הרשאה ושליחות ולשלוח לרב, ולהכניס לת.ד. או בפקס, או בדוא"ל, אף בלא מעשה קנין [והתמיכה הנהוג ברב בכמה מקומות, יוכל לשלוח בדרך אחר]. כמו"כ אפשר למנות שליח שיחתום אצל הרב בשמו, ודבר זה מהודר לכתחילה.

ג. אמנם, יש עדיפות לחתום על שטר הרשאה והשליחות [ובפרט אם קונה חמץ אחר מינוי השליחות], אבל אם קשה הדבר, ניתן גם להתקשר לרב בטלפון, ולמנות את הרב לשליח דרך הטלפון.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מכירת חמץ בעין

יש להרגיע את הציבור הנוהג שלא למכור חמץ בעין, כי מהידוע לנו במערכת הכשרות של בד"ץ קהילות, לעת עתה לא ידוע על מחסור במוצרים הרגילים, ומפעלי הייצור מתפקדים כמעט כרגיל. אלה המוגבלים באפשרות צריכה של מוצרי מזון, עקב מצבם, יש מקום להקל עבורם השנה שימכרו גם חמץ גמור.

כשרות האלכוג'ל ושאר חומרים לחיטוי ידיים

אף שמן הראוי למי שיכול להדר, להתאמץ להשיג בכשרות של פסח, אבל מעיקר הדין אין כל בעיה לשטוף הידיים בכל סוגי חומרים אלה, ויקפיד שקודם נגיעה באוכל ישטוף ידיו הייטב משיורי החומר.

קמחא דפסחא

בפרט בימים אלו ובשנה זו, כל מי שיכולת בידו, חיוב גדול מאד מאד, לחקור אחר שכיניו וידידיו ככל האפשר, לעזור להם לחוג את חג הפסח בשמחה, כי ר"ל הרבה אנשים שבכל שנה הם בע"ב חשובים, ועכשיו מטה ידם עקב הסגר ומיעוט הקונים וסגירת העסקים.

ליל הסדר

היות שבשנה זו הרבה אברכים שאינם רגילים כלל לערוך ליל הסדר לבד, יצטרכו לערוך ליל הסדר בביתם לבד, ע"כ טוב שיכינו עצמם לעניין זה, ויקיימו בזה שאל אביך ויגדך וגו', ללמוד מההורים את כל הפרטים וסדר הדברים הנהוג בליל קדוש זה, ולקיים מסורת אבות, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, ובלי הכנה אפשר למצוא עצמו בליל הקדוש ללא הידיעות הנחוצות, וסדר המנהגים כל אחד כפי מנהג אבותיו.