אאא

ביוזמת אגודת ישראל בארצות הברית, הצטלם האדמו"ר מנובומינסק, נשיא מועצת גדולי התורה בארה"ב, לסרטון אזהרה על חשיבות ההקפדה על ההנחיות נגד נגיף הקורונה.

אחרי פטירתו של האדמו"ר, שנדבר בנגיף הקורונה וכתוצאה מכך הידרדר מצבו הבריאותי, הפך הסרטון האחרון בו צולם, לצוואתו המתועדת עם קריאה לציבור: הקשיבו בקול הרופאים.

בתחילת הדברים אומר האדמו"ר, "כלל ישראל והעולם כולו עומד נמצא כעת במשבר רפואי, עת צרה כזו, שלא היתה כדוגמתה. עלינו להיות מודעים לעובדות בנוגע לנגיף הזה ולמה שהרופאים המומחים, המומחים בוירוסים, אומרים לנו כולם פה אחד".

"אין אנחנו יכולים להתנהג היום כמו שהתנהגנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים ההלכה אומרת שעלינו להקשיב להוראות הרופאים. בין אם זה לגבי אדם חולה ביום כיפור או חולה שמצריך חילול שבת וכו'".

האדמו"ר הוסיף, "אנחנו מרכינים ראש לגזירה הזאת, סגרנו את בתי הכנסת, חילקנו את התפילות למניינים, סגרנו את הישיבות, ואף על פי שהם ממשיכים ללמוד; דרך הטלפון, וכן רבים ששומעים שיעורים מרבותיהם דרך הטלפון - אבל בתי הכנסת עומדים שוממים, וזה כשלעצמו טרגדיה נוראית עבורנו".

"תתפללו עם כוונה, תלמדו בכל כוחכם - בנפרד, ביחידות, או בטלפון עם אחרים, ואל תשכחו שריבונו של עולם הוא רופא נאמן, ואנחנו מבקשים ממנו שהוא יושיע אותנו מכל הצער הזה, כל הגזירות הללו, ושיראה לנו את הדרך הנכונה בחיים, בגשמיות וברוחניות".

בסיום איחל: "יהי רצון שהקב"ה יקבל את תפילותינו בתשובה בתפילה וצדקה - מעבירין את רוע הגזירה".