אאא

במכתב מיוחד שהוציאו רבני העיר בני ברק, שהיתה לעיר הראשונה שהוטל עליה סגר בשל ריבוי חולים בנגיף ה'קורונה', הם ממליצים לציבור להמשיך להתפלל דרך המרפסות או ביחידות בבית, וקובעים כללים ברורים למי שמעוניין בכל זאת להתפלל במרחב הפתוח.

"למרות ההקלות מטעם הרשויות בנושא התפילה במניין במרחב הפתוח", כותבים רבני בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, "דעתנו, כי מהמת החשש שהציבור יתקשה בקיום כל ההוראות של הממונים על בריאות הציבור, ההנהגה הנכונה היא תפילה כפי שנהגו עד עתה, דרך המרפסות, או ביחידות כל אחד בביתו".

בנוסף, מורים הרבנים "להימנע מטבילה קודם התפילה", ומסבירים: "שהרי נצטוינו על כל מצוות שבתורה 'וחי בהם', ואפילו במקום ספק פיקוח נפש דוחים מצוות חמורות שבתורה, וראוי להחמיר ולהדר בספק פיקוח נפש".
רבני בני ברק מוסיף וכתבים כי "הרוצים בכל זאת להתפלל במנין במרחב הפתוח, חובה עליהם מצד הדין וההלכה להקפיד על כל פרט מכלל הוראות הרופאים והרשויות שהתפרסמו".

ואלו הכללים שקובעים הרבנים כי יש להקפיד עליהם:

  • הן בשמירת מרחק של 2 מטר בין אחד לשני.
  • הן במספר המשתתפים בתפילה שלא יעלו בשו"א על המותר, ועדיף מנין מצומצם.
  • הן בהלבשת כיסוי הפנים בכל משך זמן התפילה.
  • יש להניח תפילין ולחלצן כל אחד בביתו, ולא על שולחנות משותפות.
  • כמו כן יש להיזהר מלנגוע בידיים, הן במעיל ספר התורה והן בעצי החיים ולא לנשק את ספר התורה בשום צורה שהיא.
  • יש להגיע בדיוק לתחילת התפילה ולהתפזר מיד בסיומה ולהימנע בשיחת רעים.

הרבנים מוסיפים ומורים כי "מהנכון, שבכל מנין כזה ימנו גבאי שאחריות לראות שההוראות נשמרות, וברגע שפרט מסוים אינו מתקיים, יעצור את השליח ציבור, כי הוי מצוה הבאה בעבירה. כמו"כ, אנשים מבוגרים, או אנשים עם מחלות רקע ל"ע, שלא יצאו מבתיהם כלל להתפלל במנין".

בנוגע לטבילה במקווה קודם התפילה, מורים הרבנים על הקפדה יתירה של ההוראות:

  • מטרת הכניסה למקווה היא לטבילת טהרה ולא לשם רחיצת ניקיון!
  • יקפידו (ע"י שומר) שרק 3 אנשים יהיו בב"א במרחב בית המרחץ. ובהמתנה לכניסה, יישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אחד לשני.
  • יעמידו מנקה שיחטא את שטח בית המרחץ במשך כל זמן הפעילות.
  • זמן פעילות המקוואות יוארכו בצורה משמעותית.

"מבקשים מהציבור בכל לשון לשתף פעולה עם ההוראות, למען יתאפשר להחזיק המקוואות הפתוחות", כותבים הרבנים ומסיימים: "יחוס וירחם השי"ת עלינו ויאמר למשחית הרף ויגאלנו גאולה שלימה". 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בתוך כך, בעקבות הירידה החדה בקצב ההדבקה בבני ברק ובירושלים, והתחייבות ראשי הערים להוציא את החולים לבתי מלון, יערוך הבוקר (שני) משרד הבריאות, דיון מיוחד על הקלות במגבלות שהוטלו על שתי הערים.

רבה של מודיעין עילית, הגאון רב מאיר קסלר, הורה בעירו כי "סמוך לכל מספר בניינים, בשטח פתוח, יתאסף מנין מצומצם ועל פי הנחיות הבריאות, ושאר הציבור ישתתף דרך מרפסות וחלונות, במקומות שרואים את המתפללים, ונחשב תפילה בציבור כמבואר בסימן נ"ה סי"ד ובמ"ב, ואפשר כיום לעשות כן לכתחילה".

עוד הורה הרב קסלר כי "הש"ץ יהיה מבין מתפללי המנין; המשתתפים במניינים אלו יתחלפו בתורנות מוסכמת, ויש להעדיף את מי שאין לו חלון ומי שיש לו חיוב להיות שליח ציבור; במניינים אלו יקראו קריאת התורה על ידי מי שקולו חזק על מנת שכל הציבור יוכל לשמוע; יש להשתדל שהעולה לתורה יקרא בעצמו, ובאם אינו יכול לקרוא לאחר הברכה יתרחק עד מקום שעדיין רואה את הכתוב והבעל קורא יתקרב ויקרא".

הרב הוסיף והורה לבני עירו להימנע מטבילה במקווה וכן הוסיך כי "בשנה זו אפשר להקל לכתחילה בקניה של חמץ שנמכר כדין".