אאא

זמן קיץ חריג ובלתי שגרתי נפתח הבוקר (ראשון) בעולם הישיבות. 'כיכר השבת' יביא בשעות הקרובות סיקור נרחב מעולם התורה, אך תחילה, למכתבם של גדולי ישראל שפורסם הבוקר.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין - ר"י פוניבז', יצאו במכתב לבחורי הישיבות והרבנים ובו הוראה ללמוד דרך הבית באמצעות קווי הטלפון. כמו"כ כתבו גדו"י מכתב ברכה לנשים, אמהות התלמידים.

וכך כתבו: "עם פתיחת זמן קיץ בס"ד, מחובתינו בימים אלו לסייע בכל כוחינו לתלמידים נ"י, ע"י שיעורים, שיחות וועדים כנהוג בכל ישיבה וישיבה על ידי הטלפון".

הרבנים מוסיפים וכותבים כי "אך כדי שיכולו ללמוד ולהתגבר על הקשיים, הדבר מוכרח גם שיתנהל קשר בין הרבנים שליט"א והתלמידים באופן אישי שזה מביא להתעלות בתורה ויראת שמים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ולכן ראינו לנכון לבקש שכל הישיבות יסדרו שאחד מרבני הישיבה דהיינו ראשי הישיבה, המשגיחים, והר"מים שליט"א וכן על ידי המשיבים, ישוחחו עם כל תלמיד ותלמיד פעם בשבוע ויותר כפי הצורך דרך הטלפון ויראו שמסודר עם חברותות בטלפון או עם אחד מבני הבית, ושאר צורכי התלמידים".

במכתבם לנשות ישראל כותבים גדולי ישראל: "קריאה גדולה לבית יעקב אלו הנשים, אשר מגדלות את בניהן כל השנה כולה לתורה ולמצוות, ולאור המצב יש להן כעת תפקיד מיוחד להיות לעזר בלימוד התורה, על ידי שייחדו חשר בבית שבו ילמדו הבנים בשעת הסדרים".

"ולפי גודל הקושי כך יגדל שכרם של הנשים בעולם הבא וגם בעולם הזה. ויראו נחת לרוב מכול יוצאי חלציהם".