אאא

במהלך שיעור מיוחד שמסר מרן פוסק הדור, רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, הוא ספד לבנו הגדול הגאון הגדול, חכם יעקב יוסף זצ"ל, וסיפר על גדולתו של בנו וסיפורים שנודעו לו במהלך ה'שבעה'. במלאות שבע שנים להסתלקותו של הגר"י יוסף זצ"ל, 'כיכר השבת' מגיש את הדברים המלאים.

"אספר דוגמאות על המנוח, שסיפרו לי לאחר פטירתו, קודם לא ידעתי את זה", פתח מרן זצ"ל את דבריו על בנו הגדול זצ"ל.

"איש ואשה, זוג, שהיו בעלי תשובה, קודם לא היו טובים ואחר כך חזרו בתשובה, היו באים אצלו בשיעור. הוא שאל אותם 'איפה לומדים הילדים שלכם', הם אמרו 'בית ספר חילוני'. הוא ביקש שיוציאו אותם לבית ספר תורני. עשו כדבריו. 

"הייתה בת אחת בוגרת, שרצו להעביר אותה לסמינר של חרדים. אמרו לה 'לא, היא למדה אצל חילונים, היא תקלקל את כל הכיתה'. גם בסמינר השני אותו הדבר. הוא לא נואש, הלך למנהל בית הספר של חב"ד, הוא מכיר אותו, אמר לו 'אני מבקש ממך, תקבל אותה'. הוסיף ואמר למנהל: 'אם תדחוף אותה, זה דיני נפשות. אם היא תלך, מה יצא ממנה...".

מרן המשיך לספר עלך השיחה בין בנו מנהל הסמינר: "חכם יעקב אמר למנהל 'לכן אני מבקש ממך, תשלח פקס לרבי מחב"ד, מה שהוא יגיד לך - תעשה'. שלח לו, אחרי שלושה ימים, בא אליו, והוא לא קיבל תשובה. אח"כ פעם בא שוב והמנהל סיפר לו 'קיבלתי תשובה לקבל אותה מיד'".

הגר"ע יוסף זצ"ל סיפר מה עלה בגורלה של הבת: "הלכת וגדלה, התחתנה עם אברך, הביא אחת עשר ילדים, כולם אברכים. כולם בני תורה. איזה זכות שיש לו זה. זה לא היה תפקידו, אבל הוא רצה אהבת ישראל שילמדו תורה".

את דבריו סיכם גדול הדור: "אכל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו".