אאא

לאחר שבישיבת הממשלה הוחלט על חזרה מדורגת למוסדות החינוך החל מהיום (ראשון), מוסדות החינוך החרדים עדיין לא ישובו ללימודים בהוראת גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

על פי החלטת הממשלה, החל מהיום יחזרו ללמוד 5 שכבות בחינוך הכללי ו-5 שכבות בחינוך החרדי. חינוך כללי: תלמידי כיתות א’-ג’, י”א-י”ב. בחינוך החרדי: שכבות הגיל המקבילות לכיתות ז’-י״א. כאמור, על פי החלטת הרבנים, המוסדות לא יחזרו בשלב זה.

על פי ההחלטה תלמידי החינוך המיוחד יחזרו באופן מלא. נוער בסיכון – יסוכם בנפרד.

בשבוע הקרוב יושלמו ההכנות הלוגיסטיות-מנהלתיות בפעוטונים ובגנים מתוך כוונה להחזיר אותם לפעילות בתאריך 10.5.20. טרם החזרה לפעילות תתקיים הערכת מצב בנושא.

• באשר לכיתות ד’-י’ – יגובש מתווה לחזרה לפעילות כבר בחודש מאי ולא יאוחר מהתאריך 1.6.20.

בתוך כך, בתום ישיבה של ראש העיר ירושלים משה ליאון עם מחזיקי תיק החינוך החרדי וסגני ראש העיר ישראל קלרמן ואברהם בצלאל הוחלט כי לפי שעה לא יפתחו מוסדות החינוך החרדי.

בהמשך השבוע בהתאם להוראות והנחיות גדולי ישראל וההיערכות מערכת החינוך, תיערך ישיבה נוספת ותתקבל החלטה בהתאם.