אאא

 רשת האינטרנט גדושה בשיעורי תורה בכל נושא המופיעים כמערכי שיעור כתובים או בווידאו. אנשים רבים משתמשים באותם אתרים כדי לקבוע עיתים לתורה, אולם הלימוד נעשה בכיוון אחד – מהרב המעביר את השיעור אל הצופים והמאזינים. הוא לא מצליח לייצר את האווירה הבית מדרשית האקטיבית, הנותנת מקום לכל משתתף להתבטא, לשאול שאלות ובהתאם, להשפיע על התפתחות הדיון.

הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב, ישיק ביום חמישי הקרוב בית מדרש מקוון ואינטראקטיבי ראשון מסוגו, הפתוח לא רק לתלמידי ובוגרי המרכז האקדמי לב, אלא לכלל הציבור. בית המדרש פועל בסביבה אינטרנטית חדשנית "סוגיא", שאותה פיתח איש התקשורת אודי ליאון.
הלמידה תעסוק בסוגיות עכשוויות המבוססות על המאפיין המרכזי של הלימוד הבית מדרשי – אינטראקטיביות.

המשתתפים הם חלק בלתי נפרד מיצירת הסוגיות. הם יוכלו להביע ולנמק את עמדתם בסוגיות שיועלו.  לשאול שאלות, להציע מקורות נוספים לעיון, להגיב לדברי השותפים ללימוד כך שהדיון התורני יהיה נתון להשפעתם – כפי שמתקיים בשקלא וטריא של בית המדרש הקלאסי. כמו כן, הודות לממשק הייחודי, השתתפות פעילה בלמידה תתאפשר גם למי שלא יכול להיות נוכח בהם בזמן אמת. התייחסויותיהם של אותם משתתפים תהיה גלויה ופתוחה לכולם, כך שהן תהיינה רלוונטיות להמשך הלמידה בשיעורים ובדיונים הבאים

הסוגיה הראשונה שתילמד היא בסוגיה האכזרית של תעדוף חולים בחיבור למכונות הנשמה.
מגפת הקורונה הפכה את הנושא ההלכתי של "דחיית נפש מפני נפש" לשאלה אקוטית, זאת משום שמקומות רבים בעולם המערבי ניצבו בפני קצב התפרצות שהעמיס על בתי החולים שנאלצו לבצע תיעדוף – מי יחובר למכונת הנשמה ועשוי להינצל ומי לא.

הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב: "ההתפתחויות בעולם האינטרנט מאפשרות לאנשים ליצור אינטראקציה בעיקר בעולם העבודה, יכולות להתממש גם בלימוד התורה. האינטרנט גדוש בשיעורים, אולם שיטת הלימוד היא חד-סטרית, הרצאה מפי תלמיד חכם. ניצול היכולות הטכנולוגיות הקיימות כיום, מאפשר להקים קהילה בית מדרשית שאוגדת אנשים מכל הארץ תחת קורת גג וירטואלית בה יעסקו יחד בנושאים הלכתיים העומדים על הפרק".

להצטרפות לבית המדרש המקוון יש להיכנס ללינק הזה