אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק נ"ז  

 ההסבר הקצר לפרק נ"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק נ"ז:   

 

פרק נ"ח 

 ההסבר הקצר לפרק נ"ח

 

  • ההסבר המורחב לפרק נ"ח: 

לפינות הקודמות >>